Medarbetarna är förbättringsagenter

På Karlskoga lasarett är det inte ovanligt att sjukhusets medarbetare kommer med idéer till förbättringsprojekt.

Karlskoga lasaretts kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson berättar att det inte är ovanligt att sjukhusets medarbetare kommer med idéer till förbättringsprojekt. Efter mottagandet av Utmärkelsen Svensk Kvalitet studerade även två forskare sjukhuset och såg att medarbetarna är väl engagerade i kvalitetsarbetet och tar stort eget ansvar för förbättringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ing-Marie Larsson berättar bland annat om ett exempel där en läkare under utbildning föreslog att de skulle ta reda på hur cancerpatienter upplever vårdprocessen för att kunna fokusera på rätt förbättringsområden.

– Det är viktigt att vi lyssnar på de som kommer med nya ögon och verkligen brinner för kvalitetsfrågor och har ett genuint engagemang, konstaterar Ing-Marie Larsson.

För medarbetare som deltar i olika förbättringsarbeten avsätts tid till detta i samband med schemaläggning. Alla medarbetare har också ett eget ansvarsområde utöver sitt ordinarie mandat.

– Det kan röra sig om mer omfattande ansvar som exempelvis förflyttningsinstruktör till mer begränsade områden som att ansvara för förråd av förbrukningsvaror. Det viktiga är att alla ska känna att de bidrar och har mandat inom respektive område.

Karlskoga lasarett står nu inför en stor omorganisation och det finns en oro för hur kvalitetsarbetet ska fortsätta drivas när lasarettet splittras och flera enheter blir länskliniker.

– Det är otydligt vad det kommer att innebära och i vilken form vi kan fortsätta arbeta som vi gör idag. Vår styrka är just vi:et, den goda samverkan och att alla chefer och medarbetare är med och förbättrar verksamheten och visar resultat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan