Ingen rekryteringsbrist hos ortopeden tack vare Youtube

Ortopedkliniken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har vänt rekryteringskrisen med hjälp av Youtube.

Ingen rekryteringsbrist hos ortopeden tack vare Youtube

Ortopedkliniken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har alltid haft svårt att attrahera sjuksköterskor och hålla dem kvar. Jobbet är fysiskt tungt och underbemanning har lett till en stressig och tuff arbetsmiljö. Den ordinarie vägen att rekrytera har inte fungerat. Sommaren 2014 släpptes klinikens första video på Youtube. Alldeles nyligen släpptes en tredje film. Avdelningen har nu ingen brist på sjuksköterskor, inte heller inför sommaren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Idén med videos kom från personalen vilket jag tycker är otroligt roligt! Jag tror att vi måste tänka annorlunda för att nå ut till nya, yngre medarbetare, det är andra kommunikationsvägar nu än för tio år sedan, säger Ulrica Bergström, verksamhetschef.

Men hon påpekar att man inte kan locka till något man inte kan leva upp till. Att göra en rolig video utan att erbjuda en god arbetsmiljö fungerar inte. Innan den första videon kom drevs ett internt förbättringsarbete för att skapa bättre förutsättningar för nyanställda. Det mynnade bland annat ut i ett nytt introduktionsprogram och bättre sammanhållning mellan yrkesgrupperna. Medarbetarna ville nu visa att det var en trevlig arbetsplats.

Men går det verkligen koppla den framgångsrika rekryteringen till filmerna?

– Sköterskor som annars inte skulle ha kontaktat oss har hört av sig och fler från andra delar av Sverige har sökt, den spridningen har vi inte haft innan. Den mediala spridningen har gjort att vi uppmärksammats. Det interna förbättringsarbetet har också bidragit till att vi fått ett gott rykte, något som sprids väldigt snabbt idag via sociala medier, konstaterar Ulrica Bergström.

Men reaktionerna har inte enbart varit positiva. Hon påpekar att det finns en risk med att enbart förknippas med ett spexigt gäng fast att kliniken jobbar med avancerad ortopedi och har hög kompetens.

– Men vi kan inte fortsätta som vi alltid har gjort, vi måste hitta nya rekryteringsvägar och erbjuda en god arbetsmiljö.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan