IT-haverier utlöste helgernas vårdkaos i Stockholm

Trots flera åtgärder för att rusta vården inför jul- och nyårshelgerna blev situationen då mycket besvärlig på flera ställen i Stockholmsregionen, som nu utvärderar vad som hände.

IT-haverier utlöste helgernas vårdkaos i Stockholm

– Vi hade riggat med drygt 50 fler vårdplatser och 100 fler platser med avancerad sjukvård i hemmet än året innan, berättar chefläkare Johan Bratt för Kvalitetsvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Själva jul och nyår gick också ganska hyggligt. Därefter kom ett IT-haveri inom hela regionens journalsystem, som dock kunde lösas relativt snabbt. Men sedan följdes det av ytterligare ett på Karolinska Sjukhuset i Huddinge som fick konsekvenser för hela regionen då ambulanser fick styras om till andra sjukhus.

– Trettonhelgen blev tuff. Det finns alltid ett stort tryck på akutvården runt den tiden, och nu blev trycket väldigt stort bland annat på Södersjukhuset.

Regionen samlade den särskilda sjukvårdsledningen för att under de här dagarna hålla dagliga avstämningar för att på bästa sätt kunna fördela länets resurser. Man höll också en tät kontakt med den kommunala vården för att se till att de medicinskt färdigbehandlade patienterna skulle kunna skrivas ut från sjukhusen.

Nu ska chefläkarna utvärdera situationen som var och se om man kan lära sig något nytt om hur man ska rusta sig framöver. Liksom i övriga regioner är bristen på bemannade vårdplatser till följd av sjuksköterskebristen ett ständigt problem.

– Vad som är glädjande just nu är att vi får nya vårdplatser inom geriatriken. Totalt tillkommer 66 platser under våren i den södra delen av regionen.

 

IT-problem i flera steg

Den utlösande faktorn för den ansträngda situationen var IT-haverier. Den 2 januari tappade hela regionen åtkomst till journalsystemet Take Care. På eftermiddagen hade man fått igång systemet igen, och klockan 15 var funktionaliteten åter normal. Därefter inträffade ett nytt IT-haveri på Karolinska i Huddinge. Där kom medarbetarna inte åt nätverket, och kunde inte komma åt de vårdsystem som kräver sådana. Sjukhuset gick upp i stabsläge och ett antal patienter hänvisades till andra sjukhus.

Felet på Karolinska identifierades senare som ett hårdvarufel.

Stefan Schildt, IT-direktör. Foto: Anna Molander.

Kvalitetsvård frågade Stefan Schildt, IT-direktör för Region Stockholm, om IT-systemens sårbarhet. Är de  alltför sårbara?

I mejl svarar han:

– Det finns inga IT-system som garanterat fungerar dygnet runt och året runt helt utan något avbrott vid något tillfälle. Därför övar vården regelbundet att övergå till manuella rutiner för att vara förberedda när det uppstår.

Att övergå till manuella rutiner innebär ett stort extra arbete för medarbetarna i vården och det skapar ett extra högt tryck på vården.

Särskilda problem skapar det när IT-störningar uppstår till exempel över jul- och nyårshelgerna när många medarbetare vill ha semester och att det därmed är mindre marginaler i vården än vanligt.

Vi försöker samordna vårdgivarna i länet för att säkerställa att vi hjälps åt och använder hela sjukvårdssystemets samlade resurser för att minska effekterna för enskilda vårdgivare.

Jag tycker nog att det generellt finns en god stabilitet i våra IT-system men konsekvenserna blir stora för vård så snart de inte fungerar som planerat.
Vad gör ni för att minska sårbarheten framöver?

– Det är ett löpande arbete att ständigt se över nya tekniska möjligheter och att uppdatera de IT-system som vi har. Vi vidtar ständigt nya åtgärder för att ha god stabilitet i våra IT-system. Detaljerat vilka åtgärder vi gör eller inte gör kan vi inte berätta eftersom det skulle påverka säkerheten för våra system.

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan