Kan skådespelare ge bättre psykologer?

Utbildning Hur bra är det att testa studenternas färdigheter med hjälp av skådespelare? Det ska lärare vid psykologprogrammet i Örebro nu ta reda på.

Kan skådespelare ge bättre psykologer?
Sofia Bergbom, Terese Glatz och Sara Edlund vill ta reda på hur bra det är att testa kunskaper med hjälp av skådespelare.

Sedan höstterminen 2019 har psykologprogrammet arbetat med ett nytt sätt att examinera studenter innan de ska ut på praktik. Examinationen heter Objective structured clinical examination, OSCE, och har länge varit en etablerad metod inom medicinska utbildningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men hur bra är den egentligen? Det ska tre lärare på psykologprogrammet i Örebro nu ta reda på.

Möter en fiktiv klient

OSCE tillämpas som examinationsform på psykologprogrammen vid Umeå universitet och Örebro universitet. Testet innebär att studenterna får möta och bedöma en fiktiv klient som spelas av en etablerad skådespelare. I varje rum finns också lärare som bedömer studentens insats.

Idén med OSCE är att den ska examinera kliniska färdigheter, men även hjälpa studenter att se sina styrkor och vad de behöver träna mer på. Men den väcker även en del oro bland studenterna. Dessutom är OSCE är så kallad ”stopp-examination”. Studenter som inte klarar examinationen får inte gå ut på praktik.

Är det en bra examinationsform?

Sara Edlund, Sofia Bergbom och Terese Glatz ska nu undersöka om OSCE är ett effektivt sätt att förbereda studenter för den kommande kliniska praktiken.

– Vi är några eldsjälar som har genomfört det här och vill systematiskt utvärdera OSCE. Det här är en kostsam examinationsform och inte självklar för psykologutbildningar. Därför är det viktigt att utvärdera om det är en bra examinationsform, säger Sara Edlund.

Minskar, och ökar känslan av kompetens

Lärarna har inlett forskningen med att systematiskt samla in enkäter, innan och efter praktiken. Enkäter har även genomförts med studentgrupper innan OSCE infördes som examinationsmetod.

Redan nu kan de se några resultat:

Studenter som har genomfört OSCE har lägre känsla av kompetens inför praktiken. Men däremot ökar OSCE-studenternas känsla av kompetens efter praktiken. Det kan bero på att de varit medvetna om vad de behöver öva på inför praktiken, tror forskarna.

– Studenter som har gjort OSCE ser sina kunskapsluckor innan praktiken tydligare och kan därmed bli lite oroliga. Men vid slutet av praktiken ser de att de kan mer än vad de tror, säger Terese Glatz.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan