Därför är småpratet så viktigt i förändring

Förändringsarbete Regler och rutiner i all ära, för att hållbarhet ska bli verklighet i en verksamhet spelar småpratet under fikarasterna en avgörande roll. Det visar Leanne Johnstone i sin doktorsavhandling i företagsekonomin vid Örebro universitet.

Därför är småpratet så viktigt i förändring
Men de informella samtalen och kollegornas inställning spelar också en viktig roll i förändringsarbetet. Foto: Adobe Stock

Det är lätt att tro att regler och rutiner är tillräckligt för att förändra beteenden. Men de informella samtalen och kollegornas inställning spelar också en viktig roll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kollegor spelar stor roll

I en intervju på Örebro universitets webbsajt konstaterar Leanne Johnstone att anställda i sin vardag på jobbet agerar för hållbarhet av flera anledningar. Många drivs av personlig och känslomässig övertygelse, men kollegor och familj spelar också en stor roll.

Småpratet under fikarasterna och kollegornas inställning är därmed minst lika viktiga för att driva förändringsarbete som rutiner och riktlinjer.

Interna aktivister

Leanne Johnstone konstaterar att små dagliga förändringar där medarbetare agerar som interna aktivister för förändring har stor betydelse för att förändra ohållbara beteenden.

– Dessa nyckelpersoner visar på hur var och ens små förändringar kan bidra till helheten, säger Leanne Johnstone.

Dra nytta av informella samtal

Detta är något som verksamheter behöver värdesätta mer. För att förändra beteenden måste den formella organisationen hitta metoder där man också drar nytta av medarbetarnas personliga erfarenheter, värderingar och ideologier, konstaterar Leanne Johnstone.

– Det finns en allmän uppfattning om att regler och policy är tillräckligt för att individerna inom organisationen ska agera för hållbarhet. Jag kan visa att så inte är fallet utan att det krävs mer än formella kontroller för att påverka de anställda, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan