Bäst effekt när medarbetarna driver förändringarna

Arbetsmiljö Hur ska man komma tillrätta med arbetsrelaterad stress inom sjukvården? Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har hittat några avgörande nycklar för att lyckas.

Bäst effekt när medarbetarna driver förändringarna
Medarbetarnas inställning och initiativ kan ge skjuts åt en positiv arbetsmiljöutveckling. Foto: Johan Alp

Sjukvården är en av de sektorer som har störst problem med arbetsrelaterad stress. Men medarbetarnas inställning och initiativ kan ge skjuts åt en positiv arbetsmiljöutveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar en intervjustudie som genomförts på en av Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelningar.

Utvecklingsavdelning under lupp

Som Kvalitetsvård tidigare skrivit om öppnade Akademiska sjukhuset i Uppsala en kirurgisk utvecklingsavdelning september 2018. Tanken var att utveckla och förbättra arbetsmiljön med stöd av arbets- och miljömedicin.

Under tiden har man även följt medarbetarnas upplevelser och erfarenheter för att ta reda på vilka stödjande och hindrande faktorer som varit viktiga i arbetet för en förbättrad arbetsmiljö.

Resultaten visar på några avgörande framgångsfaktorer:

  • Att medarbetarna har en gemensam utvecklingsidentitet där alla vill och ser vitsen med att jobba med utveckling.
  • En positiv och utvecklingsvillig arbetskultur mellan kollegorna är också helt avgörande för att hålla i utvecklingsarbetet även under ansträngda förhållanden.
  • Andra viktiga faktorer är ett öppet diskussions- och beslutsklimat, fokus på det man själv kan påverka och en vilja att ställa om och anpassa sig efter rådande omständigheter.

Misstro från andra

I intervjuerna framkommer också att medarbetarna upplever en misstro och bristande förståelse från andra i sjukhusorganisationen till varför utvecklingsavdelningen finns.

– En lärdom vi drar av resultaten är därför att det tidigt bör etableras en konkret spridningsplan om man önskar att erfarenheterna tas tillvara av andra medarbetare och avdelningar inom sjukhuset, säger Magnus Svartengren, överläkare och professor inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, huvudansvarig för studien.

Fler hakar på

Tanken var från början att driva utvecklingsavdelningen som ett treårigt projekt. Men utfallet har blivit så positivt att sjukhusledningen i början av året beslutade att permanenta avdelningen och omvandla ytterligare två vårdavdelningar inom specialmedicin till utvecklingsavdelningar.

Resultaten från studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan