Vad händer i en förändringsprocess?

Förändringsarbete Vad krävs för att lyckas med förändringar inom sjukvården? I ett nytt projekt ska forskare titta närmare på verksamhetsutvecklarens vardag och hur de hanterar spänningarna mellan olika yrkesgrupper.

Vad händer i en förändringsprocess?
Hur får man de olika professionerna att dra åt samma håll i en förändringsprocess? Foto: Adobe Stock

I den svenska sjukvården blåser förändringens vindar. Nya former och modeller av styrning lanseras liksom stora IT-projekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men i den här typen av utvecklingsprojekt inom vården kan det också uppstå spänningar mellan olika grupper av yrken. Läkare, sjuksköterskor, digitaliseringsexperter och HR-experter kan ha olika uppfattningar om hur verksamheten ska fungera.

Sätter verksamhetsutvecklaren under lupp

Någon som spelar en viktig roll i förändringsprocesserna är verksamhetsutvecklaren – den som ofta både ska förena och förändra yrkesgrupper i en organisation.

Den rollen är nu i fokus för ett nytt forskningsprojekt.

Genom att studera det vardagliga arbetet på en mer detaljerad nivå hoppas forskarna därmed få en djupare förståelse för hur olika yrkesgruppers verksamhetslogiker relaterar till varandra.

Öka förståelsen för förändringsarbetet

– Projektet kommer öka förståelsen för hur förändringsprocesser inom vården går till och vad de resulterar i. Vi vill bjuda in till diskussioner om hur man kan utveckla och styra svenska sjukvårdsorganisationer, säger Johan Alvehus, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, som leder forskningsprojektet.

Projektet Administrativa neoprofessioner i hälso- och sjukvården: fallet verksamhetsutvecklare ska pågå i tre år. Medverkar gör även forskarna Thomas Andersson, Högskolan i Skövde och Christian Gadolin, Högskolan Väst.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan