Kirurgmottagningen sätter bemötandet under lupp

Kirurgmottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus har genomfört en patientenkät för att få svar om delaktighet och bemötande.

Kirurgmottagningen sätter bemötandet under lupp

Vecka tolv var ingen vanlig vecka på Kirurgmottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus. Då genomfördes en stor enkät bland patienterna som fick svara på frågor kring delaktighet och bemötande. Initiativet kom från avdelningens förbättringsgrupp, där både personal och tidigare patienter träffas en gång i månaden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Sara Belay, ordförande i förbättringsgruppen, Göran Rehnby, tidigare patient som var med som volontär under enkätveckan och vårdenhetschef Pia Borgudd.
Sara Belay, ordförande i förbättringsgruppen, Göran Rehnby, tidigare patient som var med som volontär under enkätveckan och vårdenhetschef Pia Borgudd.

– Vi pratar mycket om vikten av bra bemötande, men har ju egentligen ingen fakta kring hur patienterna upplever det eller vill ha det. Så därför bestämde vi oss för att göra en mätning så att vi vet hur vi kan jobba vidare, berättar Sara Belay, som är ordförande i förbättringsgruppen.

Gruppen tog fram ett förslag till enkät som sedan förankrades hos både vårdenhetschef och övriga medarbetare på mottagningen. Under mätveckan hade de ett bord vid entrén där både läkare, sjuksköterskor och volontärer från förbättringsgruppen turades om att sitta enligt ett schema. När en patient var klar med sitt besök och på väg hem fick de frågan om de kunde tänka sig att fylla i enkäten.

– I princip alla gjorde det, totalt fick vi in 183 svar. Det var dessutom väldigt roligt. Innan fanns det en viss tveksamhet bland medarbetarna att det skulle innebära för mycket merarbete, men nu efteråt tycker alla att det var enbart positivt och att vi borde genomföra fler enkäter på det här sättet, berättar vårdenhetschef Pia Borgudd.

I enkäten ställs frågor om bemötande från olika grupper av personal, om väntetid samt om information och delaktighet. Resultaten var överväldigande positiva. På bemötande fick de exempelvis mellan 5,7 och 5,9 på en sexgradig skala.

Men det finns några områden som Pia Borgudd skulle vilja fördjupa, bland annat delaktighet och information.

– Även om snittet var högt så finns det några som inte tycker att de är delaktiga i sin vård eller att de får tillräckligt med information. Jag skulle vilja veta mer om vad det beror på och hur vi skulle kunna stärka dessa patienter.

Nästa steg är att den gemensamma förbättringsgruppen går igenom materialet och tar fram förslag på åtgärder. Med största sannolikhet blir det fler enkäter framöver.

– Kanske redan i höst, eller till våren, säger Pia Borgudd.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan