Lärande i centrum för cancerpatienter

Informationshörnan på den onkologiska mottagningen på Södersjukhuset är en plats där patienter inom cancervården själva kan söka kunskap och information om sin sjukdom.

Lärande i centrum för cancerpatienter

Informationshörnan på den onkologiska mottagningen på Södersjukhuset är en plats där patienter inom cancervården själva kan söka kunskap och information om sin sjukdom, både inför och efter ett besök på sjukhuset. Här finns information i olika format; böcker om kost och cancer, broschyrer om hur man exempelvis samtalar med barn om cancer, poddtips med andras erfarenheter, korta informationsfilmer och länksamlingar. En gång i veckan bemannas hörnan av onkologsjuksköterskor från Cancerrådgivningen som kan svara på frågor och funderingar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Informationshörnan invigdes i mars och är en del av konceptet Lärandecentrum som är en produkt av ett samarbete i 4D programmet mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. I maj förra året invigdes en liknande informationshörna vid Capio St Görans sjukhus.

– Vi behöver hitta sätt att hjälpa patienter i sitt eget lärande så att de kan bli mer delaktiga i sin egen vård, säger Lena Engqvist Boman, projektledare för utvecklingen av Lärandecentrum.

Pedagogik är därför en viktig del av konceptet. Lena Engqvist Boman konstaterar att det oftast inte är mängden information som är avgörande, utan snarare när, var och hur man får tillgång till kunskap och hjälp att förstå den.

– Vi har olika sätt att ta till oss information, mycket text i broschyrer är inte alltid det bästa. Man kan även jobba med filmer och ljud, eller varför inte med bilder, som Ikea gör i sina instruktioner?

Framför allt handlar det om ett förhållningssätt, att genom dialog, pedagogisk kunskap och ett intresse för patienten hjälpa hen att själv komma till insikt.

– Vi måste vända på perspektivet – vår uppgift är inte bara att informera, vår roll är att bli delaktiga i patienternas sjukdomstillstånd så att vi kan vara ett bra stöd på deras resa. Den som har en sjukdom har egentligen inget val, de är tvingade att bli delaktiga i allt som sker och att lära sig att tolka och förstå det som händer. Det är inget som kan sammanfattas i en broschyr utan något vi bara kan komma åt genom dialog och tid för eftertanke.

Lärandecentrum

Är en pedagogisk modell som sätter lärandet i centrum, därav namnet. Syftet är att öka patientens kunskap och förståelse av sin sjukdom och behandling för att öka möjligheten till delaktighet och optimal livskvalitet. Modellen består av fem delar:

1. Pedagogisk kompetensutveckling för vårdpersonal. Syftar till att öka medvetenheten om lärande och hur personalen kan underlätta för patienten att ta till sig och förstå information.

2. Utbildning och undervisning för patienter och närstående. Syftar till ökad kunskap om den egna diagnosen, behandlingen och egenvården. Till exempel hur en specifik behandling påverkar kroppen och hur man kan hantera biverkningarna.

3. Informationsmaterial. Kan vara allt från böcker och broschyrer till filmer, poddar och sajter på nätet. Bröstcentrum vid Capio S:t Görans sjukhus har exempelvis tagit fram filmer kring bröstcancer i sitt Lärandecentrum. Viktigt är att guida patienten till kvalitetssäkrad kunskap. Informationen bör dessutom finnas på en plats som är lättillgänglig och inbjudande för både patienter och närstående.

4. Mötesplatser. Lena Engqvist Boman, projektledare för Lärandecentrum, påpekar att patienterna har frågor långt efter att behandlingen är avslutad och betonar att det är viktigt att informationen är relevant i nuet, att personal finns där för frågor och funderingar när de dyker upp. Fysiska platser där patienter, närstående och experter kan mötas och dela kunskap och erfarenheter är därför något hon skulle vilja se mer av. Informationshörnan på Södersjukhuset ger möjlighet till en mötesplats en gång i veckan när onkologsjuksköterskor från Cancerrådgivningen finns på plats.

5. Forskning. Patienters medverkan i forskning är ovärderlig men informationen är ofta svårtillgänglig. Hur man samtalar med patienter kring medverkan i forskningsstudier är därför viktig, men även att hitta sätt att involvera patienter som medskapare i forskning. Många patienter är dessutom intresserade av att själva ta del av den senaste forskningen på området, något som sjukvården kan bli bättre på att tillhandahålla.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan