Digitalt frågebatteri ger förberedda patienter och läkare

Att förbättra vårdmötet är syftet när Capio låter patienterna svara på digitala frågeformulär innan första läkarbesöket.

Digitalt frågebatteri ger förberedda patienter och läkare

Hur ser vi till att patienten kommer till rätt vårdkontakt från början? Och hur fångar vi upp patientens behov redan vid första mötet? Det är frågor som Capio ställt sig när de nu låter patienterna svara på digitala frågeformulär innan första läkarbesöket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Daniel Olsson, vice affärsområdeschef för Capio Närsjukvård och programansvarig för Capios Närsjukvårds e-hälsoprojekt
Daniel Olsson, vice affärsområdeschef för Capio Närsjukvård och programansvarig för Capios Närsjukvårds e-hälsoprojekt

– Studier visar att en förberedd patient och en förberedd läkare har ett mycket bättre möte. Med det här verktyget, där patienten i lugn och ro får tänka igenom anledningen till och förväntningarna på besöket, tror vi att vi bättre fångar upp patientens problematik, säger Daniel Olsson, vice affärsområdeschef för Capio Närsjukvård och programansvarig för Capios Närsjukvårds e-hälsoprojekt.

Pilotprojektet på fyra vårdcentraler i Stockholm startade i december och innebär att triagesjuksköterskan som tar emot patientens samtal gör en bedömning om patienten ska få den digitala enkäten. Om ja, skickas en länk ut till patienten via sms eller mejl. Frågebatteriet är dynamiskt och beror på antalet följdfrågor, men fyra öppna frågor är alltid med. Svaren sammanställs sedan automatiskt i en rapport som läkaren kan hämta hem innan besöket.

Daniel Olsson berättar att de hitintills skickat ut drygt 1 150 länkar och av dem har 70 procent öppnat länken. 91 procent av dem har sedan svarat på hela frågebatteriet, med 38 frågor i snitt.

– Jag är positivt överraskad att så många har svarat, det indikerar att det är relevant. Vi har inte belägg fullt ut men efter de två första månaderna verkar det generellt som att yngre läkare med hög datorvana ser ett högre värde av rapporterna medan läkare med mer erfarenhet men kanske något mindre datorvana är mer skeptiska initialt. Vissa tycker att det är ett stort stöd, de känner sig bättre förberedda inför mötet och vet vad patienten förväntar sig.

I maj ska piloten utvärderas. Men redan nu har brister börjat åtgärdas. Kortare rapport till läkaren och att denne redan i tidsbokningen kan se om det finns en rapport att ta del av. Daniel Olsson berättar att de också vill lösa det manuella steget att bedöma om patienten ska få frågebatteriet och aktivt skicka ut den.

Capio tror på frågeformulär

Capio har för tillfället fem olika e-hälsoprojekt i startgroparna.

* En vårdcentral i Gävle ska från vecka 13 testa att patienten redan hemifrån vid tidsbokning fyller i ett frågeformulär baserat på sina besvär. Tanken är att triagesjuksköterskan som ringer upp patienten med hjälp av svaren snabbare och säkrare kan säkerställa att patienten träffar rätt vårdkontakt från början. Är det läkare, fysioterapeut eller psykolog som patienten behöver träffa? Önskan om projektet kommer från verksamheten själv.

*Sex vårdcentraler i Skåne och Stockholm är mitt i projektet Digital närakut där de låter patienter svara på ja- och nejfrågor inom tolv symptomområden via tryckskärmar i receptionen. Sjuksköterskan i receptionen avgör utifrån svaren om patienten behöver provtagning och ser till att den utförs innan läkarbesöket.

Daniel Olsson, vice affärsområdeschef för Capio Närsjukvård och programansvarig för Capios Närsjukvårds e-hälsoprojekt, berättar att utfallet i projektet så här långt i hög grad har visat sig bero på hur förändringsbenägna vårdcentralens medarbetare är.

– På en vårdcentral har antalet läkarbesök gått upp dramatiskt och både patient- och och medarbetarnöjdheten ökat. På fyra mottagningar ser vi en viss produktivitetsökning och ökande patientnöjdhet, medan en vårdcentral redan från början var mer skeptiska och valde enbart sex symptomområden vilket visade sig vara för få och det irriterade sig patienterna på.

* Ett annat pågående projekt handlar om vård via video och sker tillsammans med Stockholms läns landsting.

* Till våren/försommaren lanseras ett nytt initiativ där en dygnet runt-öppen läkarchatt ska introduceras.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan