Fångar in patienternas förbättringsförslag på plats

Under tre månader har Forum för brukarinflytande stått på plats på Psykiatrins hus på Akademiska för att fånga psykiatripatienters synpunkter på vården.

Fångar in patienternas förbättringsförslag på plats

Under tre månader har Forum för brukarinflytande i Uppsala län stått på plats på Psykiatrins hus på Akademiska. Syftet har varit att fånga psykiatripatienters synpunkter på vården. Delprojektet kallas Inflytande på plats och innebar att medarbetare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa funnits på plats två tillfällen i veckan för att lyssna in patienter och anhörigas åsikter och önskemål för den psykiatriska vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är oerhört viktigt att vara på plats och fånga in patienterna där de är, på väg till eller från mottagningsbesök. Den som mår psykiskt dåligt drar sig ofta för att ta upp problem med vårdpersonalen och orkar inte ta sig till speciella ställen för att tycka till eller skicka mejl, säger Anna-Maria Lundberg, projektledare för Forum för brukarinflytande.

300 synpunkter kom in och dessa handlar bland annat om svårigheter med telefontider, att man hellre kommunicerar via mejl och sms, önskemål om fasta läkarkontakter och enkelrum. Nu analyseras materialet av Akademiska sjukhusets psykiatridivision som kommer att arbeta vidare med synpunkter och önskemål och även ta upp dem i sina olika brukarråd.

– Brukarinflytande är särskilt viktigt inom psykiatrin eftersom vägen till ett friskt liv mycket handlar om att ta tillbaka makten över sitt eget liv. Patienter och brukare kan bidra till kvalitetsutveckling av vård- och stödinsatser samtidigt som mer delaktiga anhöriga kan de ge bättre stöd, säger Anna-Maria Lundberg och framhåller vikten av att arbeta med inflytande på flera nivåer och genom olika metoder för att inte enbart fånga de som engagerar sig aktivt.

Forum för brukarinflytande startade 2015 och stöds av Allmänna Arvsfonden. Målet är att utveckla hållbara metoder för hur patienter och anhöriga inom bland annat psykiatrin i Uppsala län ska få större inflytande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan