Kampanjen Ta med en vän lever vidare – ”Vi måste inkludera de grupper vi vill nå”

Den prisade kampanjen Ta med en vän med syfte att öka cellprovtagning i nordöstra Göteborg sprider nu sitt framgångsrika arbetssätt.

Kampanjen Ta med en vän lever vidare – ”Vi måste inkludera de grupper vi vill nå”

Den prisade kampanjen Ta med en vän med syfte att öka cellprovtagning i nordöstra Göteborg ökade antalet tagna prov med 42 procent mellan 2011 och 2012. Men projektet tog inte slut där. Malena Lau, projektledare för kampanjen och enhetschef på Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen, berättar att de arbetat vidare både med att fortsätta öka andelen cellprovstagningar men också att sprida det framgångsrika arbetssättet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Malena Lau, projektledare för kampanjen Ta med en vän och enhetschef på Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen
Malena Lau, projektledare för kampanjen Ta med en vän och enhetschef på Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen

– För att få saker att hända behöver vi involvera de som berörs, både människor och verksamheter. Grunden i projektet var att vi vände oss till kvinnorna som inte kom på provtagning och andra nyckelpersoner för att hitta grundproblemet, vi lät dem komma med förbättringsförslag och tog vara på deras kunskap, säger Malena Lau.

Kunskapscentrum för jämlik vård har aktivt flyttat över ansvaret till mödravården och Regionalt cancercentrum som själva arbetar vidare med egna initiativ och äger frågan.

Efter att kampanjen avslutades testades en ny lösning. Det visade sig att många kvinnor glömde bort när de senast tog cellprov. Det finns ett register där detta går att söka fram och Malena Lau och hennes projektledarkollega Erik Eriksson testade en sms- och mejlfunktion där kvinnor kunde skicka in sitt personnummer och få svar på när de gjort testet och när det var dags igen.

– Det här blev både uppmärksammat men också väldigt uppskattat. Det började 2013 och finns kvar än idag, året runt.

I höstas började också arbetet för att öka andelen som tar HPV-vaccin i Västra Götalandsregionen. För att nå kvinnor i åldern 18-22 som inte får vaccin i skolan vände man sig till fritidsgårdar, fick tjejer där att bli ambassadörer och skapade bland annat musikevent där organisationer på plats för att information om vaccinering och hälsa.

– Hela arbetet byggde på målgruppens egna tankar om förbättringsåtgärder, lärdomarna och arbetssätten vi fann i Ta med en vän använder vi oss av fortfarande. Det handlar om att inkludera de grupper vi vill nå, hämta in och tillvarata deras kunskap för att lyckas med förbättring, konstaterar Malena Lau.

Kampanjen Ta med en vän

Startade 2011 som ett samarbete mellan Angereds närsjukhus, Kunskapscentrum för jämlik vård och Regionalt cancercentrum. Målet var att få fler kvinnor att ta cellprov. När projektet startade var det 20 procent av kvinnorna i Göteborg som inte kom trots kallelse, i nordöstra Göteborg, där 50 procent av invånarna är utlandsfödda, tog 40 procent inte cellprov. På ett år ökade antalet tagna prov med 42 procent.

Framgången berodde bland annat på ett nära samarbete med barnmorskor och doulor. För att förbättra informationen kompletterades kallelsen med en lapp med information på elva språk och det skapades en telefontjänst som läste upp texten på somaliska och arabiska. Information sattes upp i tvättstugor och frisörer.

En buss som var inredd som ett undersökningsrum på cirka fyra kvadratmeter där en barnmorska kunde utföra provet körde ut till olika torg där det var långt till närmaste barnmorskemottagning. Doulor som talar olika språk var på plats och informerade och lockade in kvinnor till provtagning.

Redan året efter kampanjen införde Västra Götalandsregionen cellprovsveckan då bussen kör runt till olika platser för att erbjuda cellprovstagning på plats, men också för att fungera som en påminnelse och uppmärksamma vikten av att komma på provtagning när man får sin kallelse. Fler regioner och landsting har följt efter och uppmärksammar cellprovsveckan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan