Klart för ackreditering av vårdstandarden

För tre år sedan fick sjukvården en egen standard baserad på kvalitetsledningsstandarden Iso 9001, SS-EN 15224Nu är det klart med reglerna för ackreditering, ett viktigt steg på vägen mot certifiering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har precis släppt vägledningen, vilket innebär att certifieringsorganen nu kan ansöka om ackreditering för att utföra certifieringar, berättar Helén Dahl på Swedac.

Standarden använder samma struktur som Iso 9001:2008, men sätter tydligare fokus på de utmaningar som hälso- och sjukvården arbetar med, till exempel patientsäkerhet, kliniska processer och riskanalys.

Arbetet med att ta fram vägledningen för certifieringsorganen har tagit längre tid än beräknat. Diskussionerna har bland annat rört definitionen av kompetensområden och Swedac har även velat synka arbetet med den europeiska organisationen för ackreditering, European co-operation for Accreditation, EA. Hur reglerna kommer att utformas där är dock ännu inte helt klart.

Vägledningen innehåller nu åtta olika områden där det krävs specialkunskap för att utföra certifiering, exempelvis inom kirurgi, intensivvård och vårdhem. Men redan i julas, innan ackrediteringsordningen var fastställd, blev SP ackrediterad inom området rättspsykiatri.

– Eftersom vägledningen som helhet inte var klar kunde vi inte ackreditera enligt den gruppering som nu finns i vägledningen. Vi tycker att det är viktigt att den som reviderar har kunskap om de kliniska processerna, att de kan utmana verksamheten och bedöma om ledningssystemet är relevant. Det tror vi ger ett bra värde för certifieringen, säger Helén Dahl.

Läs mer:

Anpassad standard underlättar kvalitetsarbetet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan