Tryggare roll och bättre vård med basår för sjuksköterskor

Stärka sjuksköterskor i praktiska färdigheter och vårdledarskap är syftet med Sahlgrenskas kliniska basår för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Tryggare roll och bättre vård med basår för sjuksköterskor

Stärka sjuksköterskor i deras praktiska färdigheter och vårdledarskap, det är syftet med det kliniska basår som nu startar på Sahlgrenska för nyutexaminerade sjuksköterskor. De med högst fyra månaders erfarenhet ska gå det obligatoriska basåret som innebär att de arbetar som sjuksköterskor, men också får omvårdnadshandledning samt utbildning varannan vecka. På schemat står bland annat offentlighet och sekretess, god vård för sjuka äldre, SKL:s nationella åtgärdsprogram, vårdhygien och patientsäkerhet. Programmet beräknas beröra 100–150 sjuksköterskor per år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan