”Kraften till förändringsarbetet finns i varje verksamhet”

När många aktörer är involverade är multidisciplinära arbetssätt är nyckeln för att driva vården framåt.

”Kraften till förändringsarbetet finns i varje verksamhet”

En av de regionala processägarna i RCC Väst är Ingela Franck Lissbrant, överläkare i onkologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har forskat i prostatacancer över 25 år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Under den här tiden har det skett en fantastisk utveckling inom prostatacancerfältet, men behandlingsmässigt och organisatoriskt ligger vi långt efter bröst- och tjocktarmscancer. Många aktörer är involverade i vården och nyckeln för att driva vården framåt är därför att hitta nya multidisciplinära arbetssätt.

Att hitta en gemensam kontaktyta är basen i utvecklingsarbetet, menar Ingela Franck Lissbrant. Hon hittade den som processägare för prostatacancer och har drivit arbetet tillsammans med kirurgkollegan och urologen Johan Stranne.

Först gällde det att hitta ett gemensamt språk med patienten i centrum för att beskriva vårdens innehåll, hur vården skulle kvalitetssäkras och hur man skulle organisera sig för att uppfylla dessa mål. Det nationella vårdprogrammet var utgångspunkten för detta arbete. Den viktiga kvalitetskontrollen sker genom arbetet i det nationella prostatacancerregistret (NPCR). Den svåraste delen var sedan att hitta ett sätt att förankra arbetet regionalt och lokalt.

– Inom prostatacancer fungerar kvalitetsregistret utmärkt vad gäller i diagnostik och primärbehandling, med snabb återrapportering i realtid till kliniken av bland annat väntetider och behandlingsinnehåll.

Navet i förankringsarbetet är den så kallade regionala vårdprocessgruppen. Där representeras varje urologisk-onkologisk enhet som hanterar prostatacancerpatienter av en lokal processledare och en omvårdnadsansvarig (sjuksköterska) samt patientrepresentanter. Arbetet leds av de regionala processägarna.

– Kraften till förändringsarbetet finns i varje verksamhet. När vårdpersonalen själva får identifiera vad som behövs för att bedriva vård i toppklass, då finns den kraften där. Vår uppgift som processägare har till stor del handlat om att upprätta tilliten till professionen, säger Ingela Franck Lissbrant.

Några resultat i RCC Väst:

• Ökat engagemang för utvecklingsfrågor och kvalitetsuppföljningar.

• Patienten har en fast vårdkontakt: kontaktsjuksköterska i cancervården, med möjlighet till kompetenshöjande utbildning på 30 hp.

• Fler multidisciplinära konferenser (MDK) om patienten.

• Fler individuella vårdplan, Min vårdplan.

• Något kortare väntetider för patienter (”men de är fortfarande för långa”).

• Identifiering av bristområden.

• Utveckling av diagnostiken.

• Cytostatikakörkort – utbildning i säker hantering av cytostatika till sjuksköterskor och undersköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan