Medborgare informerar medborgare – Så jobbar Botkyrka med cancerprevention

Medborgare informerar medborgare – Så jobbar Botkyrka med cancerprevention

I norra Stockholm lever invånarna längre efter en cancerdiagnos än invånare i södra Stockholm. Anledningen är socioekonomiska skillnader, men också kulturella, då de som inte är bekanta med svensk vård tar kontakt i senare skede eller inte förstår att en screeningkallelse är personlig. Botkyrka kommun i södra Stockholm har hög arbetslöshet och medelinkomsten är en av de lägsta i länet. Här finns 160 nationaliteter och det talas 100 språk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Att skapa en mer jämlik vård inom cancerprevention, screening och vård var målet i det pilotprojekt som Regionalt cancercentrum Stockholm och Gotland startade tillsammans med Botkyrka kommun. Idén var att få medborgare att informera andra medborgare i sin närmiljö. 42 medborgare i olika åldrar och från olika länder utbildades därför till hälsoinformatörer.

arja
Arja Leppänen, patientrepresentant och projektledare på Regionalt cancercentrum Stockholm och Gotland, artisten Dogge Doggelito och Hanna Lind, folkhälsostrateg Botkyrka kommun.

– Endast två av dem hade vårdutbildning, och tanken var att det skulle vara vanliga medborgare. De har funnits på plats i bland annat tunnelbanan, köpcentrum, idrottsföreningar, kyrka och moské, berättar Arja Leppänen, patientrepresentant och projektledare på Regionalt cancercentrum Stockholm och Gotland.

Med hjälp av informatörerna har de nått fram med information till människor de aldrig når på mer traditionella sätt.

– På en föreläsning i Fittja centrum gick jag fram till en stor grupp kvinnor som visade sig vara från Turkiet och vi pratade kort. Därefter gick en av våra informatörer från Turkiet fram. Hon pratade med dem i en timme, hon förstod kulturen, vilka ord de använder sig av och de fick möjlighet att ställa frågor. Efteråt berättade hon att jag inte skulle använda ordet cancer då det är så laddat, utan istället prata om sjukdomen, det visste hon som kom från samma kultur.

Projektet var för kort för att kunna utläsa om det har lett till ökat deltagande i screeningar, men enligt Arja Leppänen visar den enkät som gjordes innan och efter projektet att kunskapen ökat betydligt och hon tror att bättre information på sikt kan leda till mer preventiv vård.

– Jag har själv haft bröstcancer och varit aktiv i en förening. När vi har föreläst för kvinnor i invandrarföreningar får vi respons från sjukhusen att de sett en ökning av den nationaliteten i screeningen. Det var här idén till projektet föddes.

Botkyrkaprojektet

Pilotprojektet på sju månader avslutades i juni 2016. Idag driver Botkyrka kommun arbetet vidare i egen regi och en samordnare för hälsoinformatörerna har anställts. 15 av de 42 hälsoinformatörerna i piloten fortsätter, fem av dem som var med fick andra jobb med projektet som referens. Under året kommer också tre andra Stockholmskommuner att påbörja liknande arbete och kommuner från andra delar i landet har hört av sig.

Här finns slutrapporten från projektet.

Så har projektet gått till:

* Annonsering på kommunens hemsida, inom föreningar och via media ledde till att många invånare ansökte om att bli volontära hälsoinformatörer. Kraven var att de skulle bo i kommunen och vara aktiva i någon typ av förening eller verksamhet.

* 42 volontära hälsoinformatörer mellan 16–73 år, hälften kvinnor och hälften män från 30 olika länder fick grundutbildning i cancerprevention och hur man själv kan påverka sina levnadsvanor för att minska risken för cancer.

* Efter varje informationsinsats har informatörerna lämnat en skriftlig rapport om vad de informerat om, var, hur många de nådde och vilka frågor och vilken feedback de fick. Det har varit en viktig del för att se vilken kunskap som finns och vilken information som behövt kompletteras. Bland annat kom det snabbt upp frågor om vattenpipa.

* En gång i månaden har hälsoinformatörerna mötts för utbildning i exempelvis samtalsmetodik eller patientsäkerhet och för att utbyta erfarenheter.

* Artisten Dogge Doggelito, en känd profil i kommunen vars fru gick bort i cancer, har också deltagit i projektet. För att informatörerna skulle få lära känna varandra och få en rolig start fick de skriva raplåtar tillsammans med honom.

* RCC och hälsoinformatörerna har också anordnat föreläsningar inom kommunen och besökt olika föreningar/verksamheter.

* All information som använts är evidensbaserad och rekommendationerna om levnadsvanor har utgått ifrån European code against cancer. Information om dessa rekommendationer har tryckts upp på nio olika språk och delats ut till invånare.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan