Låst läge för vårdens egen standard

2012 blev standarden för hälso- och sjukvårdens klar, SS EN 15224, och för drygt ett år sedan publicerade Swedac de svenska kriterierna för ackreditering i en vägledning, där standarden avgränsats i åtta olika kompetensområden.

SP, som redan var igång med sitt första pilotprojekt blev ackrediterad inom ett av de åtta områdena, psykiatri. Sedan dess har ingenting hänt.

Låst läge för vårdens egen standard

För fyra år sedan blev standarden för hälso- och sjukvården klar, SS EN 15224, och för drygt ett år sedan publicerade Swedac de svenska kriterierna för ackreditering i en vägledning, där standarden avgränsats i åtta olika kompetensområden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

SP, som redan var igång med sitt första pilotprojekt blev ackrediterad inom ett av de åtta områdena, psykiatri. Sedan dess har ingenting hänt.

– Marknadens intressenter ser svårigheter i att certifiera enligt 15224 med tanke på att det inte finns certifieringsorgan som är ackrediterade för hela scoopet, säger Thomas Andersson, vd för Intertek.

Att standarden i sig är bra och fyller en viktig funktion inom hälso- och sjukvården är alla som Kvalitetsvård pratat med överens om. Enligt Thomas Andersson väckte standarden intresse och nyfikenhet när den kom, men i dagsläget väljer de flesta ändå att gå på nya Iso 9001:2015 istället. Svårigheterna med ackrediteringen i Sverige har gjort att Intertek nu tittar utomlands för att bli godkända certifierare.

Birgitta Ek-Olausson, revisor på SP, upplever också att intresset för standarden just nu är svalt.

– Det är bara att beklaga att standarden inte fått det genomslag den förtjänar. Ser vi inte en förändring under 2016 överväger SP tyvärr att lämna ackrediteringen för 15224. Investeringen är dock gjord och ackrediteringen går med enkelhet att ta igen, om marknaden mognar, säger hon.

Läs också: ”Swedac och branschen gör olika tolkningar”

Hämtar fler artiklar
Till startsidan