Ligg steget före influensan med hjälp av kvalitetsregister

Ligg steget före influensan med hjälp av kvalitetsregister

Vecka 40 drar influensasäsongen igång. För att stå redo med allt från bemanning till intensivvårdsresurser kan data från Svenska intensivvårdsregistret vara en hjälp på vägen. Projektet Siri (Sir-influensaövervakning) fungerar så att landets intensivvårdsavdelningar rapporterar in influensafall för att sedan ta del av statistik från hela landet, både gällande andelen fall till influensatyp, vaccinationsläge och åtgärder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förra året rapporterade 55 av Sveriges 84 avdelningar in statistik. Året innan var siffran 24.

perhederstrom
Per Hederström, överläkare på IVA i Trollhättan och anställd vid Svenska intensivvårdsregistret.

– Utvecklingen är positiv men vi jobbar för att fler ska rapportera och förstå syftet med statistiken. Vid hög arbetsbelastning är det lätt att registrering kommer i sista hand. Ett bekymmer är tidsfördröjningen, från att patienten får diagnos och skrivs in tills att Sir får in datan. Det är viktigt att förstå rapporteringens betydelse för det dagliga arbetet, hur man kan stå bättre förberedd, säger Per Hederström, överläkare på IVA i Trollhättan och anställd vid Svenska intensivvårdsregistret.

De flesta avdelningar rapporterar in inom ett till två dygn, men några få tar längre tid på sig. Det bidrar till en mediantid på 6,4 dygn förra året, en siffra som har sjunkit från året dessförinnan. För att förbättra ytterligare arbetar Siri med riktade utbildningar när säsongen närmar sig och en årlig konferens, samt att påminna avdelningar som registrerat ett intensivvårdtillfälle med diagnos influensa till Sir:s ordinarie databas utan att ha registrerat det till Siri.

Enligt Per Hederström är syftet för en enskild avdelning att kunna planera bemanning och behandling. För en region kan det handla om hur sjukhus ska ta emot, hantera och transportera nya influensafall och redan inneliggande patienter.

– Här i västsverige konfererar vi sjukhus emellan på veckovis basis när vi ser en hög andel influensafall.

I ett större perspektiv används statistiken för att kunna förbereda sig inför större pandemier, exempelvis genom att se över vaccinationsprogram, läkemedelsinköp och att kunna sätta in särskilda åtgärder för att förhindra stor smittspridning. Data har bland annat lett till att Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer för vaccination av riskgrupper.

Projektet Siri:

2012 startades projektet Siri av Kvalitetsregistret Sir och dåvarande Smittskyddsinstitutet. Idag drivs det tillsammans Folkhälsomyndigheten. Syftet är att så fort som möjligt identifiera influensafall, kartlägga symptom och se följder av vaccination och andra åtgärder.

Intensivvårdsavdelningarna rapporterar via ett webbformulär med frågor in fall till Siri som uppdateras i realtid. Via Sir:s hemsida kan avdelningarna själva gå in och titta på tabeller och diagram för att se hur influensan sprids och behandlas.

Folkhälsomyndigheten vidarebefordrar statistiken till det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC som arbetar för övervakning av luftburen infektion som en del i att bättre kunna hantera framtida pandemier.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan