Mer effektivt att slå ihop arbetet med arbetsmiljö och patientsäkerhet

Det skulle vara mer effektivt att arbeta integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete och patientsäkerhetsarbete inom den kommunala hemsjukvården – men det finns hinder i de ledningssystem som används idag.

Mer effektivt att slå ihop arbetet med arbetsmiljö och patientsäkerhet

Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Genom intervjuer har man undersökt hur tre kommuner arbetar med de båda områdena idag. Patientsäkerhet och arbetsmiljö styrs av olika regelverk, men för båda områdena finns krav på ett systematiskt arbete med rutiner för riskbedömning, avvikelsehantering och uppföljning. Att förhållanden inom arbetsmiljö- och patientsäkerhetsområdet påverkar och varandra är välkänt. Trots det hanteras arbetsmiljöfrågorna utan koppling till patientsäkerhetsfrågorna i de undersökta kommunerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

De ledningssystem som används i dagsläget är inte utformade för en integrering utan har fokus på ett område. Likaså är de ansvariga ofta specialiserade på just sitt område och det ingår inte i deras uppdrag att arbeta med andra områden.

– Om man istället för olika ledningssystem tänker i termer av ett verksamhetsledningssystem så kommer själva verksamheten i fokus och det blir mer naturligt att inkludera de områden som är relevanta, till exempel hur man kan arbeta förebyggande med både patientsäkerhets- och arbetsmiljörisker samtidigt, säger Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

För att lyckas med en integrering behöver man utgå från ett verksamhetsperspektiv och bygga på samverkan mellan olika kompetenser, enligt IVL. Att formulera ett tydligt uppdrag att arbeta med ett helhetsperspektiv och tydliggöra att arbetsmiljö ingår i detta kan vara en bra grund för att utveckla arbetet med integrering.

Läs hela rapporten

Hämtar fler artiklar
Till startsidan