Mobil akutläkare ger hjälp i hemmet

Mobila arbetssätt Kan mobila akutläkare bidra till att fler patienter slipper åka in till sjukhuset för att få behandling? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på. Nu har hans initiativ utsetts till vinnare av årets kvalitetspris i Region Kronoberg.

Mobil akutläkare ger hjälp i hemmet
Mobila akutläkarteamet i Växjö för Region Kronobergs kvalitetspris.

Förra våren drog akutläkare David Hallberg igång ett pilotprojekt med en mobil akutläkarenhet som hjälper patienten på plats i hemmet. Satsningen har visat sig vara lyckosam – tre av fyra patienter kan få hjälp utan att behöva uppsöka aktuen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har den mobila akutläkarenheten utsetts till vinnare av regionens kvalitetspris 2022.

Grattis till utmärkelsen! Vad betyder det för dig att få den här uppmärksamheten?

David Hallberg, akutläkare i Växjö.

– Jag är såklart både glad, hedrad och tacksam! Framför allt är det roligt att man uppmärksammar det arbete som sker för att anpassa oss till ”nära vård”.

Varför drog du igång projektet med mobila akutläkare?

 – Jag är akutläkare, och att gamla och dementa far illa på akuten är ett gammalt välkänt problem. Dessutom är det ofta den typen av patient som ofta inkommer med problem som egentligen inte behöver akutsjukhusets resurser. De behöver en läkarpåtitt och -åtgärd, men själva åtgärden kan lika gärna göras där patienten är.

Kort sagt handlar det om patienter som behöver akutläkaren, men inte akutsjukhuset. I sådana fall är det enklare för läkaren att ta sig till patienten än tvärtom. Ambulanspersonal är bra på att identifiera sådana fall, men saknar ofta eget mandat att lösa problemet på plats, till exempel kateterbyten, sårhantering, medicinjusteringar med mera.

I cirka 75 procent av fallen kan man bespara en gammal och skör människa ett besök på akuten, med bevarad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Det är den enskilt största fördelen med arbetssättet.

Vad ser du som den stora styrkan med det arbetssättet?

– Framför allt kan man ofta  – i cirka 75 procent av fallen – bespara en gammal och skör människa ett besök på akuten, med bevarad vårdkvalitet och patientsäkerhet (såvitt detta låter sig mätas). Det är den enskilt största fördelen med arbetssättet. Därutöver avlastas akutens personalresurser från potentiellt omvårdnadstunga patienter. Sist men inte minst ses en kostnadsbesparing, där kostnaden för avvärjda akutbesök och inläggningar vida överstiger personal, fordonskostnad etcetera. 

Vilka effekter har ni sett?

 – Vi har framför allt sett en stor patientnöjdhet, men också från boendepersonal, anhöriga, hemsjukvård och andra aktörer kring patienten. Ambulanspersonal upplever tillfredsställelse i att kunna slutbehandla ”sina” patienter i större utsträckning. Akutens personal har, under de dagar projektet var igång, framför allt upplevt minskad omvårdnadstyngd. Såvitt det går att mäta verkar det som att patientsäkerheten och den diagnostiska precisionen är att jämföra med den som gäller för ett ”vanligt” akutbesök.

Hur går arbetet vidare framöver?

 – Jag bedömer att vi behöver politisk vilja för att detta ska kunna implementeras, det handlar naturligtvis om att pengar måste satsas. Vi planerar för ett möjligt fas 2-projekt där inte bara ambulansen, utan kanske även boendepersonal och andra aktörer kan begära ut mobil akutläkare för bedömning på plats. Det finns ju också andra patientkategorier som av olika anledningar far illa på akuten, till exempel inneliggande inom psykiatri/rättspsykiatri, människor på LSS-boende med mera.

Nu vet vi ju att det här är ett viabelt arbetssätt, nu gäller det bara att skapa förutsättningar för att implementera det fullt ut. Det här är bra för alla inblandade.

Vinnande koncept

Fredrik Dahlberg, verksamhetschef ambulansen, Clas Hjertqvist, verksamhetschef akutkliniken, David Hallberg, akutläkare, Anders Svensson, ambulanssjuksköterska.

Pilotprojektet med en mobil akutläkarenhet som David Hallberg initierat vann Region Kronobergs kvalitetspris på 50 000 kronor 2022:

”Genom samverkan och nytänkande på ett konkret sätt har man omsatt nära vård i praktisk handling, vilket sparar tid och resurser i andra delar av vården och framförallt ger en stor patientnytta. Projektet har på ett tids- och kostnadseffektivt sätt mött upp invånare i deras närmiljö och är med sitt samtidiga etiska förhållningssätt därmed värdeskapande för såväl invånare som medarbetare och verksamhet. Ett kvalitetsprojekt som har rönt stor uppmärksamhet och spridning såväl regionalt som nationellt”.

Juryns motivering

Hämtar fler artiklar
Till startsidan