Nanoplåster avslöjar infektioner i sår

Forskning Ett plåster av nanocellulosa kan effektivisera sårbehandlingen och förbättra tillvaron för patienter med svårläkta sår. När plåstret blir blått betyder det att såret är infekterat.

Nanoplåster avslöjar infektioner i sår
Sårförband av nanocellulosa ändrar färg när såret blir infekterat. Foto: Olov Planthaber

Varje gång man byter ett sårförband blir läkningen störd. Dessutom ökar infektionsrisken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har forskare vid Linköpings universitet i samarbete med kollegor vid universiteten i Örebro och Luleå utvecklat ett förband gjort av nanocellulosa som kan avslöja tidiga tecken på infektion utan att störa läkningen.

Ny typ av sårvård

Studien, publicerad i tidskriften Materials Today Bio, är ytterligare ett steg på vägen mot en ny typ av sårvård.

Sårförbandet är gjort av finmaskig nanocellulosa som gör att bakterier och andra mikrober inte kan komma in. Samtidigt släpper materialet igenom gaser och vätska vilket är viktigt för sårläkningen.

Bromtymolblått ändrar färg från gult till blått när pH går från surt till basiskt. Foto: Olov Planthaber

Lägger på det en gång

Tanken är att man lägger på förbandet en enda gång och sedan låter det sitta kvar under hela läkeprocessen. Skulle såret bli infekterat ändrar sårförbandet färg.

Daniel Aili, Linköpings universitet. Foto: Magnus Johansson

– Att snabbt kunna se om ett sår är infekterat utan att lyfta på sårförbandet öppnar för en ny typ av sårbehandling som kan effektivisera vården och förbättra tillvaron för patienter med svårläkta sår. Dessutom kan det minska onödigt användande av antibiotika, säger Daniel Aili, professor vid avdelningen för Biofysik och bioteknik vid Linköpings universitet.

Lokal behandling med antibiotika

Skulle en infektion uppstå i ett sår behandlas det ofta med antibiotika som sprids i hela kroppen. Men har man möjlighet att upptäcka infektionen tidigt skulle det kunna räcka med en lokal behandling endast på såret.

Därför utvecklar Daniel Aili och hans kollegor vid Örebro universitet även antimikrobiella substanser baserade på så kallade lipopeptider som tar död på alla typer av bakterier.

Båda studierna ingår i forskningsprojektet HEALiX finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning där målet är att utveckla en ny typ av sårbehandling.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan