”Narrativa förmågor är grunden för god vård”

”Narrativa förmågor är grunden för god vård”

Narrativ medicin är ett begrepp som handlar om att använda sig av patienters berättelser för att förbättra vården. Tidigare i höst besökte Craig Irvine, ansvarig för magisterprogrammet för vetenskap i narrativ medicin på Colombia University, Sverige och den nationella konferensen om patientsäkerhet. Han menar att berättelser i alla tider har varit en förutsättning för god vård men det kräver empati och ett genuint intresse, något som han ser att vissa kliniska professioner är mer öppna för.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Narrativa förmågor är grunden för en god hälso- och sjukvård. Vi har haft läkare från alla slags kliniker och inom olika professioner som är intresserade och använder sig av narrativ medicin. Och studier visar att de som känner att de blivit lyssnade på känner sig tryggare och läker snabbare. Det handlar också om att lättare kunna ställa korrekta diagnoser, berättar han.

Craig Irvine berättar att deltagarna på utbildningen får dyka in i litteraturen för att känna kraften i berättelser. De får läsa och skriva egna berättelser, reflektera i grupp men också ta del av intervjuteknik. Vissa team skriver om kliniska upplevelser, andra om mer personliga.

– Det kan ibland tyckas långt från den kliniska verksamheten men det är en process. En läkare skrev om sin pappa som drabbats av alzheimers och berättade sen hur den upplevelsen hade påverkat hennes möten med patienter på ett positivt sätt.

Narrativ förmåga handlar om:

Uppmärksamhet – Tar sig i uttryck genom ögonkontakt, att luta sig framåt, närvaro.

Framställning – Vad betyder berättelsen, hur tas den om hand och vad gör man av den.

Anknytning – Berättelser bygger team, skapar samhörighet, påminner om värderingar och kan sudda ut skillnader mellan professioner.

Den 24 november äger konferensen Så kan narrativ medicin utveckla vården rum i Stockholm. Professor Rita Charon från Colombia University är huvudtalare. Här kan du läsa mer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan