Trygghet och bättre flöde med vårdsamordnare på akuten

Trygghet och bättre flöde med vårdsamordnare på akuten

För att skapa trygghet och förbättra flödet för äldre patienter testar Skellefteå lasarett nu att ha vårdsamordnare på plats på akuten. Den stora förhoppningen är att fler ska kunna gå hem på ett tryggt och säkert sätt och inte bli inlagda på lasarettet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Möjligheten ökar när vi sätter oss ned i personliga möten, kartlägger behov och resurser, pratar om medicinering, ser vad vi kan stötta med och sedan följer upp med hembesök, berättar Marita Bergmark, vårdsamordnare på Skellefteå lasarett som tillsammans med Åsa Forsman och Sara Lindström deltar i testet.

Rent praktiskt fungerar det så att en vårdsamordnare är på akuten mellan kl 10 och 16 på vardagarna. Medarbetare på både ambulans och akut använder sig av ett screeningverktyg för att identifiera människor som behöver mer stöd. Vårdsamordnaren sätter sig ned med de identifierade patienterna när de väntar på läkare eller provsvar.

– Det bästa är när anhöriga också är med. Screeningen fångar exempelvis inte upp alla med kognitiv svikt men i ett personligt möte ökar chansen att upptäcka detta.

Vårdsamordnarna har fått ta del av kortare utbildning om personcentrerad vård både via akuten och via länskliniken Avancerad hemsjukvård. Tre samordnare är delaktiga i det tre månader långa testet. De turas om att vara på plats på akuten och en av dem arbetar också med vårdplanering på lasarettet när patienten redan blivit inlagd. Här ser de en vinst i att vårdplanering har påbörjats redan på akuten.

Testet ska utvärderas efter testperioden men redan nu får vårdsamordnarna god respons från patienter och anhöriga.

– Äldre spenderar många timmar på akuten. Det är också en patientkategori som ofta inte mår särskilt bra på lasarettet utan snabbt vill komma hem igen. Tidsmässigt kan vi inte påverka, men vi gör deras tillvaro bättre då vi fungerar som ett stöd och en extraresurs på plats, säger Marita Bergmark.

Det finns också en stark önskan från akuten om en fortsättning på testet och alla tre vårdsamordnare är också överens om att de behövs där på plats. Men vad som händer efter försökstiden är inte klart.

– Tre månader är en kort tid då det är många inblandade både inom och utanför lasarettet, det här är ingenting som kan förändras snabbt. Det finns alternativ till inläggning om man är snabb med rätt insatser men vi behöver tänka annorlunda, konstaterar Marita Bergmark, Åsa Forsman och Sara Lindström.

Testet Äldrespåret

I tre månader testar Skellefteå lasarett att ha vårdsamordnare på plats på akuten som ett stöd för äldre sköra patienter. Testet kallas Äldrespåret och är en del i projektet Framtidens Skellefteå lasarett. Vårdsamordnaren kartlägger resurser och behov, pratar med närstående, förmedlar kontakt med hemsjukvården, hälsocentralen med flera, och vid behov följer upp med hembesök eller via telefon  – allt för att patienten ska få trygg omvårdnad. På sikt är målet att minska inläggningar på lasarettet.

Den sköra äldre personen definieras som hemmaboende personer, multisjuka, med komplexa hälsoproblem eller kronisk sjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan