Flipping healthcare – I Övertorneå formar befolkningen vården

Flipping healthcare – I Övertorneå formar befolkningen vården

Att låta patientens och befolkningens behov forma vården. Det är syftet med projektet Flippen som drivs av SKL. Övertorneå hälsocentral kom med i första omgången 2015 och har hunnit göra en hel del förändringar när de vänt på invanda tanke- och arbetssätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– I Övertorneå har vi en stor och synlig demografisk utmaning. Idag är 30 procent av befolkningen 65 år och äldre, om 17 år är siffran 60 procent. Att jobba med den här utmaningen är vår drivkraft, berättar Elisabeth Eero, verksamhetschef för hälsocentralen och projektledare för Flippen.

Hon menar att det krävs ett nära samarbete med kommunen för att utmana rådande kultur. I Övertorneå har samarbetet alltid varit gott men nu gick kommun och landsting samman för en gemensam probleminventering. En vision formulerades och arbetsgrupper för stora och viktiga vårdområden skapades. Alla beslut ska leda mot den gemensamma visionen.

För att ta reda på befolkningens behov och önskningar har hälsocentralen fått utbildning i tjänstedesign, en teknik för att förbättra kundens upplevelse av en tjänst. Det visade sig ge helt nya idéer.

Elisabeth Eero, verksamhetschef för hälsocentralen i Övertorneå och projektledare för Flippen
Elisabeth Eero, verksamhetschef för hälsocentralen i Övertorneå och projektledare för Flippen

– Bland annat hade vi tänkt skapa ett hälsorum på hälsocentralen. Vi gick ut på byn och frågade olika personer. Det visade sig inte finnas något intresse alls av det, istället ville många ha en samlingspunkt för olika referensgrupper. Till exempel ville en man vars fru blivit dement träffa andra i samma situation.

Elisabeth Eero berättar att hälsocentralen även tänkt bilda ett patientråd men att det visade sig vara bättre att gå ut och prata med befolkningen brett för att samla in synpunkter och få tankar om förändringar.

– För mig har det nya tankesättet varit viktigt ur ett ledarperspektiv. Blir jag inbjuden till pensionsmöten så är det viktigt att jag närvarar. Vi kan inte stänga in oss i våra lokaler, vi behöver samarbeta med alla parter. Min roll har förändrats, jag har blivit mer synlig och deltagande i samhället för att fånga upp behov.

Övertorneå hälsocentral har gjort en hel del stora förändringar, men eftersom de arbetar mer kommunikativt idag undviks negativa skriverier och missnöje hos invånarna. Framöver hoppas hälsocentralen få igenom en stående spalt i lokaltidningen där de berättar om sitt arbete för att komma än närmare befolkningen.

Men hur gör man för att få en hel verksamhet att tänka nytt och inte fastna i gamla hjulspår?

– Vi har jobbat med utveckling av vår verksamhet i tio år, det finns en hög mognadsgrad i personalen. Utmaningen är att vara så pass orädd att man vågar misslyckas, vågar testa och testa nytt, konstaterar Elisabeth Eero. Det roligaste och det jag är mest stolt över att vi har ett bra samarbete med kommunen, det är ofta en stor utmaning.

Stora förändringar har gett lyckade resultat:

* Vision. Den gemensamma visionen med kommunen är att så många som möjligt ska kunna leva och vara trygga i sin hemmiljö. Alla beslut ska leda dit.

* Lokal-tv. Samarbetar med den lokala tv-kanalen för att få ut information om egenvård, träning och levnadsvanor till invånarna.

* Kompetensväxling. Avancerade kliniska sjusköterskor, AKS, har tagit över en del av läkarnas uppdrag. Undersköterskor har tagit över en del av sjusköterskornas arbete.

* Multisjuka. AKS planerar och korrdinerar vården för multisjuka.

* Distansjour. Under jourtid görs läkarbedömningar via videoteknik med Kalix sjukhus. Behövs slutenvård läggs patienten in på hälsocentralen och får läkarbedömning nästa dag. Minskat resande och mer frigjorda läkartider.

* Videoteknik. Även planerade läkarbesök ska framöver kunna ske med hjälp av videoteknik.

* Stödpersoner. Har samarbete med en hälsocentral i Finland som står inför samma demografiska utmaning. Efter inspiration från dem utbildas frivilliga stödpersoner till patienter med demensdiagnos.

* Vidga arbetet. Nu finns intresse för att skala upp Övertorneås arbete till hela närsjukvårdsområdet, att involvera Kalix sjukhus, samtliga hälsocentraler och kommuner. Syftet är att förbättra patientens hela vårdprocess och kunna utveckla nya arbetssätt och fler digitala tjänster.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan