Ny satsning stöttar personcentrerad vård

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, startar ett företag för att implementera personcentrering.

Ny satsning stöttar personcentrerad vård
GPCC Implement arbetar just nu tillsammans med Västra Götaland för att hitta ett sätt för regionen, att centralt stimulera utveckling av personcentrering i förvaltningarna, berättar Jesper Hök, projektledare.
GPCC Implement arbetar just nu med Västra Götaland för att hitta ett sätt för regionen att centralt stimulera utveckling av personcentrering i förvaltningarna, berättar Jesper Hök, projektledare.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har uppdraget att arbeta för ett nationellt införande av Personcentrerad vård. Det fastslogs i ett kongressbeslut förra veckan. Beslutet grundas på forskningsresultat från Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi kan visa i reda siffror att patienterna är nöjdare och mår bättre med det här arbetssättet, säger Inger Ekman, centrumföreståndare, GPCC.

För att stödja implementering och utveckling av personcentrering startade Göteborgs universitet det icke vinstdrivande bolaget GPCC Implement, som fram till i våras drevs i projektform.

Hittills har företaget haft omkring 15 uppdrag, i allt ifrån psykoskliniker till äldreomsorg. Jesper Hök är projektledare för bolaget, han menar att utmaningarna är många.

– Det finns inga standardiserade mallar som passar alla verksamheter, vårt uppdrag går i stort sett ut på att hjälpa verksamheterna att skapa personcentrering utifrån sitt eget sammanhang, säger han.

Det finns ingen fast personal som jobbar på bolaget, Jesper Hök plockar själv ihop den stab som behövs baserat på uppdragets art. Idag finns omkring tio personer, i huvudsak forskare på GPCC och organisationskonsulter, involverade i bolaget.

–  Ingen vårdgivare vill jobba ”opersoncentrerat”, men systemen inom sjukvården stöttar inte alltid det här arbetssättet. Det kräver att man samverkar, samtidigt som sjukvården mäts på enhetsnivå. Utmaningen för oss blir då att gjuta mod i ledning och medarbetare att orka hålla i förändringsarbete för långsiktiga resultat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan