Ny utredning tittar närmare på insamling av hälsodata

Utredning Det nationella hälsodataregistret saknar viss information som rör hälsa och vårdkontakter. Nu tillsätter regeringen en utredning för att se över regelverket kring registret.

Ny utredning tittar närmare på insamling av hälsodata
Idag saknas viktiga uppgifter om primärvårdens verksamhet och användning av läkemedel inom sjukvården. Foto: Adobe Stock

Hälsodata är information relaterad till en persons eller grupps hälsa, vård eller livssituation. Tillgången till hälsodata är central för styrning, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men idag saknas viktiga uppgifter om primärvårdens verksamhet och användning av läkemedel inom sjukvården. Exempelvis saknas nationellt primärvårdsregister och tillförlitliga uppgifter om väntetider, köer och användning av läkemedel i vården.

Ska se över registren

Regeringen har därför beslutat att ge Ingela Alverfors uppdraget att se över regelverket för hälsodataregister. Hon ska bland annat analysera regelverket för hälsodataregister och föreslå regler för behandling av uppgifter från de områden där nationell insamling saknas.

I uppdraget ingår dessutom att analysera och föreslå ett samlat regelverk för hälsodataregister. I samband med detta ska hon även göra en integritetsanalys.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.

Viktigt för uppföljning

­– Nationellt insamlade uppgifter är nödvändiga för att kunna följa upp primärvårdens verksamhet, utbyggnad och vårdförlopp. De behövs också för att vi ska kunna se att patienter erbjuds vård i rimlig tid, inom ramen för den lagstadgade vårdgarantins tidsgränser. Att ta vara på och möjliggöra användning av de hälsodata som finns är också en förutsättning för att svensk medicinsk forskning och life science ska ligga i framkant, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan