Stora vinster med automatisk koppling till kvalitetsregister

Kvalitetsregister Allt fler regioner väljer att ansluta sig till Ineras tjänst för att automatisera rapporteringen i kvalitetsregistren. Vinsterna är många – inte minst när det handlar om att minska administrationen.

Stora vinster med automatisk koppling till kvalitetsregister
Via tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Foto: Adobe Stock

Nationella kvalitetsregister används för att utvärdera och förbättra vården. I registren samlas uppgifter om problem, åtgärder och resultat från genomförd vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sedan hösten 2020 pågår ett arbete i regioner i samverkan med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för att automatisera informationsförsörjningen mellan regioner, kommuner och nationella kvalitetsregister.

Uppgifter går in automatiskt

Via tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister kan journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Den stora vinsten är att vårdpersonalen slipper dokumentera samma information flera gånger och att rapporteringen av vårddokumentationen till registren struktureras på ett enhetligt sätt.

– En effekt av detta är även att informationsutbytet både inom och mellan vårdgivare blir effektivare samtidigt som dubbeldokumentation till registren minskar, vilket i sin tur resulterar i tidsvinster för vårdpersonalen, säger Björn Hultgren it-strateg, SKR.

Fler behöver ansluta sig

För att nyttan med tjänsten ska bli så stor som möjligt krävs att fler regioner, kommuner och kvalitetsregister ansluter. Idag är sexton kvalitetsregister är anslutna till tjänsten. Enligt Ineras årsrapport för 2021 var det sju regioner som använde tjänsten, och allt fler väljer att ta steget.

– Mycket av det arbete och de investeringar som regionerna redan har gjort kan återanvändas för att även ansluta till tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister. Det gör att tröskeln för att ansluta till tjänsten i många fall är låg för regionerna, säger Anna Magnusson som är tjänsteansvarig för Informationsutlämning till kvalitetsregister på Inera.

100 olika kvalitetsregister

Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige, där varje register är specialiserat på en viss sjukdomskategori.

De kvalitetsregister som idag är anslutna till tjänsten är:

 • Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ
 • Svenska Artrosregistret
 • Svenskt Bråckregister
 • Nationellt Kvalitetsregister för bröstcancer
 • Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
 • Kvalitetsregister ECT
 • InfCare Hepatit
 • InfCare HIV
 • Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening
 • Nationella prostatacancerregistret
 • RiksSvikt
 • Skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi, SOReg
 • Svensk Reumatologis kvalitetsregister, SRQ
 • Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery, SQRTPA
 • Senior alert
 • SWIBREG
Hämtar fler artiklar
Till startsidan