Nytt screeningverktyg hjälper akuten att identifiera sköra äldre

Akuten på Akademiska sjukhuset har använt sig av ett nytt screeningverktyg för att upptäcka äldre patienter som ofta har en komplex sjukdomsbild.

Nytt screeningverktyg hjälper akuten att identifiera sköra äldre

Personer över 65 år står för cirka 35 procent av alla akutbesök i Sverige. Ungefär hälften av patienterna läggs in för fortsatt utredning och vård. Under hösten har Akademiska sjukhuset i Uppsala använt sig av ett nytt screeningsverktyg som ska hjälpa akutpersonalen att upptäcka de äldre patienterna som ofta har en komplex sjukdomsbild.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Åsa Muntlin Athlin, docent, sjuksköterska och forskningsansvarig inom akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset.

– Syftet med screeningen är att identifiera sköra äldre och därmed korta vårdtiden och förbättra omhändertagandet både på akutmottagningen och under vårdtiden på sjukhuset. Eftersom äldre patienter ofta har längre vårdtider är det viktigt att identifiera dem tidigt för att minska risken för onödiga komplikationer, säger Åsa Muntlin Athlin, docent, sjuksköterska och forskningsansvarig inom akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset.

Verktyget som testats är Frail Elderly Support research group, kallat FRESH, ett nytt instrument som utvecklats i Sverige och består av fyra frågor. Under en tidsperiod i höstas frågade mottagande sjuksköterskor äldre patienter om de ville delta i studien och använde i de fallen verktyget. Akuten på Akademiska har tidigare inte använt något screeningsverktyg då de som funnits ofta är omfattande och använts av specialister inom geriatrisk vård.

– Liknande frågor har ofta ställts men inte systematiskt och beroende på vem som arbetat och den specifika situationen. Under datainsamlingen framkom många positiva kommentarer, att det är viktigt att fokusera på den här patientgruppen och att själva verktyget inte är svårt att använda, berättar Åsa Muntlin Athlin.

Hon förklarar att de största utmaningarna i screeningen är att implementera rätt åtgärder, det behöver finnas en tydlig process för vad som ska hända efter screeningen. Pilotstudien tittade inte på detta utan handlade endast om att använda verktyget och identifiera de sköra äldre på akutmottagningen.

Pilotstudien på Akademiska sjukhuset i Uppsala är är en del av ett större forskningsprojekt som Högskolan i Dalarna och akutkliniken på Falun lasarett startar upp nu under 2018. En studie ska studera hur vanligt förekommande denna grupp är inom akutsjukvården, en annan ska utvärdera kvaliteten och utfallet av verktyget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan