Nytt verktyg tar tempen på dåligt fungerande it-system

Arbetsmiljö När it-systemen fungerar dåligt drabbas användarna. Nu har Sis tagit fram ett verktyg som gör det lättare att uppmärksamma problemen med den digitala arbetsmiljön.

Nytt verktyg tar tempen på dåligt fungerande it-system
Dåligt fungerande it-system kan skapa stress och onödiga väntetider. Foro. Adobe Stock

Dåligt fungerande it-system har länge erkänts som ett arbetsmiljöproblem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nästan alla arbetsplatser och yrkesgrupper jobbar numera med digitala system, från produktionsmiljöer till sjukvård, från maskinparker till kontor, inom såväl privat som offentlig sektor.

Dåligt it stressar och irriterar

It är en integrerad del av de flesta yrken, som gör sig påmind framför allt när systemen inte fungerar. När användbarheten brister uppstår kostnader till följd av stress, kognitiv och fysisk överbelastning.

Roger Nilsson. Foto: Sis

Om det vittnar åtskilliga rapporter och debattartiklar genom åren, konstaterar Roger Nilsson som är projektledare på SIS.

– Brister i utformning av användargränssnitt orsakar dagligen tidsfördröjningar, stress och i vissa fall kanske även ökad risk för ohälsa och olyckor, säger han.

It-systemens inverkan på arbetet

Experter i SIS standardiseringsgrupp inom ämnesområdet människa-systeminteraktion har utvecklat ett nytt verktyg, Användbarhetsronden, som sätter strålkastarljuset på den digitala arbetsmiljön. Det är ett verktyg för att uppmärksamma it-systemens inverkan på arbetet, ringa in problem och deras effekter.

Metoden går till så att högsta ledningen fattar beslut om att genomföra en rond. En arbetsgrupp med representanter från ledning, hr, it och en arbetsmiljöansvarig genomför ronden. Under hela processen är användarna med. De är delaktiga i insamling av data, analys och arbetsplatsintervjuer, men också målbilds- och åtgärdsdialog, förbättringar och uppföljning.

Rond med användarna i fokus

De viktigaste råden i Användbarhetsronden handlar om förankring i toppen och att sätta användaren i centrum, menar Roger Nilsson:

– Förankra hos högsta ledningen, involvera användarna från första början, arbeta utifrån ett användarcentrerat angreppssätt. Det är också viktigt att koppla användandet av verktyget till det systematiska arbetsmiljöarbetet, och använd det vid upphandlingar av it-system.

Kanske en framtida standard

Användbarhetsronden är en teknisk specifikation, vilket är en typ av standardprodukt. Nu finns denna att tillgå och använda, och gruppen som utvecklat Användbarhetsronden är intresserade av erfarenheter från användare av verktyget för att utvärdera och förbättra det.

– Efter publiceringen av dokumentet i början av 2021 har avsikten varit att samla in och ta lärdom av användares upplevelser för att utveckla verktyget. Redan tidigt i utvecklingsstadiet, för mer än fyra år sedan, fanns tankar och ambitioner om att framöver föreslå det som en europeisk eller internationell standard, säger Roger Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan