Ökad men ojämn utskrivning av ADHD-läkemedel

Socialstyrelsen visar i en ny sammanställning att utskrivningen av ADHD-läkemedel ökade förra året, men med stora regionala skillnader.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För pojkar, som är de som får mest adhd-läkemedel, är andelen mellan 10 och 17 år som får medicin för adhd 8,6 procent i Gävleborg, 7,4 procent i Halland och 7 procent i Stockholm. Det är andelar som ligger över den uppskattade förekomsten av adhd generellt.

Bland länen som har lägst andel pojkar mellan 10 och 17 år som medicineras för adhd finns Jönköping, med 3,6 procent, och Kronoberg med 3,7 procent. Statistiken baseras på läkemedelsregistret som visar uthämtade läkemedel på apotek till och med 2017.

Socialstyrelsen konstaterar att dessa skillnader bör undersökas närmare, utifrån perspektivet att vården ska vara patientsäk­er och jämlik.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Hämtar fler artiklar
Till startsidan