Ökad patientsäkerhet med nytt sätt att ge dropp

Patientsäkerhet Region Skåne satsar på ett helt nytt sätt att ge läkemedel och näring intravenöst. De nya pumparna är enklare att använda och säkrare för patienterna. Först ut är Centralsjukhuset i Kristianstad.

Ökad patientsäkerhet med nytt sätt att ge dropp
Anders Lindgren, anestesisjuksköterska och ansvarig för införandet av systemet på Centralsjukhuset Kristianstad.

Centralsjukhuset Kristianstad är först i världen med att införa ett nytt system för att ge läkemedel intravenöst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det nya systemet ska ersätta samtliga sprut- och volympumpar på Skånes sjukhus. Inom tre år ska samtliga pumpar vara utbytta.

Intuitivt och patientsäkert

Det nya systemet är intuitivt och användarvänligt. Med hjälp av en pekskärm guidas användaren genom olika steg, ungefär som att använda en smartphone.

En av de stora fördelarna är att vårdpersonalen inte behöver lära sig att handskas med mer än en pumpsort. Det minskar risken för felhantering vid läkemedelsdosering betydligt. Smart mjukvara hjälper dessutom till att förhindra feldosering vilket ökar patientsäkerheten.

Världspremiär i Kristianstad

Under året ska hela Centralsjukhuset i Kristianstad, barn- och ungdomsmedicin samt neonatalvården i Lund, Malmö och Helsingborg gå över till de nya pumparna. Därefter kommer övriga sjukhus och verksamheter i Skåne att följa efter.

– Den nya pumpsorten levereras av B Braun och efter tre år av upphandling och planering är det äntligen världspremiär på Centralsjukhuset Kristianstad och i Region Skåne, säger Anders Lindgren, anestesisjuksköterska och ansvarig för införandet av systemet på Centralsjukhuset Kristianstad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan