Olika förutsättningar för psykiatrisk personal

Joachim Eckerström och Liselotte Hellström är både sjuksköterskor inom psykiatrin, de har olika uppfattningar om arbetssituationen.

EckerströmJoachim Eckerstöm vid Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, anser att det på många håll saknas förutsättningar att erbjuda den vårdkvalitet psykiatrin önskar. Han har arbetat flera år som specialistsjuksköterska i psykiatrisk slutenvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Låg sjuksköterskebemanning och få specialistutbildade sjuksköterskor leder till sämre kvalitet av omvårdnadsplaneringen. Då är risken stor att patienten inte uppnår den psykisk hälsa man strävar efter, enligt Joachim Eckerström.

– Belastningen på personalen är hög, man hinner bara med den mest grundläggande vården, säger han.

På många håll är vårdmiljön inte anpassad efter vad patientgruppen behöver och flera patienter tvingas dela rum.

– Det inte en optimal vårdmiljö för återhämtning, när två eller tre patienter delar rum, säger Joachim Eckerström.

Lise-LotteLiselotte Hellström är sjuksköterska på psykiatriska mottagningen i Rättvik. Här satsar man på att förbättra den psykiatriska vården, genom projektet Öppet hus. Patienterna kommer till mottagningen när de själva vill och umgås under avslappnade former med andra patienter och personal, samtidigt som de får sina injektioner och mediciner. Både personal och patienter är nöjda.

– Vi träffar patienterna ofta och hinner prata med dem. Jag får positiv respons av patienterna varje vecka, de tycker att det blivit mycket bättre sedan vi började jobba såhär, säger Liselotte Hellström.

Lyhörd ledning, engagerad personal och ökade resurser till att bedriva kliniknära forskning måste till för att förbättra situationen, tycker Joachim Eckerström och Liselotte Hellström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan