Operation räddar liv vid prostatacancer

Prostatacancer När prostatacancer har börjat sprida sig ger strålningsbehandling eller operation en ökad överlevnad. Det har visat sig i kliniska studier och stöds nu av en stor registerstudie från Uppsala universitet, som publicerats i British Journal of Urology International.

Operation räddar liv vid prostatacancer

Strålning eller operation kallas för radikalbehandling, och är vad som rekommenderas då cancern spridit sig utanför prostatakapseln.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tidigare kliniska studier har visat på att strålbehandling tillsammans med hormonbehandling förlänger livet på män med lokalt avancerad prostatacancer. Dessa forskningsresultat har påverkat riktlinjerna för hur patienter med den här diagnosen ska behandlas.

Uppsalaforskarna har nu gått igenom data från Nationella prostatacancerregistret och Dödsorsaksregistret för att försöka ta reda på hur rekommendationerna följs och hur detta har påverkat överlevnaden.

De kan konstatera att en förändring har skett under senare år. Dödligheten i prostatacancer har minskat, särskilt vissa åldersgrupper.

– Åtminstone en del av den minskade dödligheten i prostatacancer förklaras av ökad radikalbehandling. Vår studie visar att svenska urologer och onkologer överlag följer rekommendationer i vårdprogram för prostatacancer vilket ger längre överlevnad hos männen. Det är glädjande att se att följsamheten till det nationella vårdprogrammet är god, säger en av forskarna, Andri Wilberg Orrason, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Totalt har data från 20 350 män analyserats. Det rör sig om alla män som diagnostiserats med lokalt avancerad prostatacancer mellan 2000 och 2016 i Sverige.

Forskarna undersökte hur stor andel av dessa män som fått radikalbehandling under fyra olika tidsperioder mellan åren 2000 och 2016 och hur detta påverkat död i prostatacancer. Det visade sig att andelen män under 85 år som radikalbehandlats hade tredubblats under perioden – från 17 procent till 51 procent.

När situationen för samtliga män med lokalt avancerad prostatacancer analyserades sågs en 25-procentig minskning av dödligheten fem år efter att diagnosen ställts.

Andelen dödsfall sjönk från 19 procentenheter till 15 procentenheter under tidsperioden. Störst var minskningen i åldersgruppen 65-74 år där dödligheten sjunkit med 50 procent – från 16 procentenheter till 7 procentenheter.

Läs hela studien

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan