Örebro syr ihop arbetsmiljö med patientsäkerhet

Region Örebro län ska ta fram en gemensam enkät som både mäter patientsäkerhetskulturen och den psykosociala arbetsmiljön.

Örebro syr ihop arbetsmiljö med patientsäkerhet
Kerstin Norman 002270
Kerstin Norman, arbetsmiljöstrateg vid Region Örebro län.

Istället för att skicka ut två enkäter till medarbetarna, en som mäter patientsäkerhetskulturen och en som mäter den psykosociala arbetsmiljön, ska Region Örebro län ta fram en gemensam enkät för båda områdena.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det finns många likheter mellan lagstiftningen för arbetsmiljö och patientsäkerhet, och vi ser också att den psykosociala arbetsmiljön påverkar patientsäkerhetsarbetet. Därför vill vi nu hitta sätt att slå ihop områdena till ett, berättar Kerstin Norman, arbetsmiljöstrateg vid Region Örebro län.

Arbetet med att ta fram en ny enkät är precis klar. Under våren ska den testas i en referensgrupp för att skickas ut i skarpt läge till alla medarbetare i höst. Resultaten ska sedan ligga till grund för att ta fram integrerade handlingsplaner som tar avstamp i säkerhet.

Förutom att det sparar tid för både chefer och medarbetare så tror Kerstin Norman att ett integrerat arbetssätt kan bli ett lyft för arbetsmiljöfrågorna. Att det finns ett samband mellan hög patientsäkerhet och en bra psykosocial arbetsmiljö för vårdpersonalen har bekräftats i studier som forskare vid Göteborgs universitet genomfört. Ekonomisk kortsiktighet, hög personalomsättning, stress och bristande ledarskap utgör stora risker för både medarbetare och patienter.

– Min förhoppning är att det ska bli lättare för cheferna att prioritera och driva arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön när man kopplar ihop den med patentsäkerheten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan