Patientsäkerhet meningslöst utan ett arbetsmiljöperspektiv

När personalsäkerheten är hög är också patientsäkerheten hög, och vise versa.

Patientsäkerhet meningslöst utan ett arbetsmiljöperspektiv

När personalsäkerheten är hög är också patientsäkerheten hög, och vise versa. Sambandet är så tydligt att de två perspektiven egentligen borde behandlas tillsammans ur ett verksamhetsperspektiv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är inte meningsfullt att jobba med patientsäkerhet om man inte samtidigt beaktar personalens arbetsmiljö, konstaterar Anders Pousette vid Göteborgs universitet som tillsammans med tre andra forskare kommit fram till resultatet i forskningsprojektet Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder.

Anders Pousette, lektor vid Göteborgs universitet.
Anders Pousette, lektor vid Göteborgs universitet. Anders Pousette; Lektor; Psykologiska institutionen; G__teborgs universitet.

Hans förslag är att låta de två processerna integreras till en. Ett sätt att göra det på är att de som arbetar med frågorna möts och tillsammans definierar arbetet med säkerhetsfrågorna, tar fram gemensamma riskanalyser och system för att rapportera och analysera avvikelser samt utarbetar gemensamma utvärderingar och handlingsplaner.

– Det finns ingen konflikt i de två säkerhetsmålen, tvärtom, de går hand i hand, förklarar Anders Pousette.

Ekonomisk kortsiktighet, hög personalomsättning, stress och bristande ledarskap utgör stora risker för både personal och patienter. Att den psykosociala arbetsmiljön fungerar är därför avgörande för att bygga en säkerhetskultur. En viktig nyckel är att ta vara på medarbetarnas erfarenhet och kompetens. I en så komplex verksamhet som vården kan aldrig rutiner och instruktioner täcka upp fullt ut för alla situationer.

– Vi tror att det är viktigt att man odlar en kultur där alla tar ansvar för säkerheten oberoende om det finns regler eller inte. Men då måste man tillåta luft i systemet så att medarbetarna klarar belastningstopparna.

Här kan du ta del av rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan