Vill se mer vardagsetisk träning

Forumspel kan öka kunskapen om patientkränkningar och bidra till att situationerna lättare upptäcks och förhindras, visar en avhandling.

Nästan en femtedel av svenska gynekologipatienter har någon gång känt sig kränkta i vårdsituationer. Anke Zbikowski, gynekolog vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, har i sin avhandling vid Linköpings universitet studerat hur situationerna lättare kan upptäckas och förhindras med hjälp av forumspel, ett slags dramapedagogiskt rollspel, för vårdpersonalen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Dr_Anke_Zbikowski
Anke Zbikowski, gynekolog vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

– Många upplevde det som en aha-upplevelse och fick ett nytt perspektiv på problemet. Personalen kände också en större förmåga att hantera kränkande situationer och kunna gripa in om de såg andra agera på ett kränkande sätt, säger hon.

Dock påpekar hon att resultatet främst blev tydligt i de kvalitativa studierna. I de kvantitativa studierna var det svårare att visa den positiva effekten, anledningen är mindre bra mätinstrument menar Anke Zbikowski. Hon anser att det är ett stort problem att man idag inte tränar vardagsetiska frågor

– Under tiden man pluggar gör man det och sedan utgår vi från att alla gör rätt i sin yrkesroll. Men vi behöver träna etiska förhållningssätt i praktiken, ett sätt kan vara just genom forumspel.

I studien erbjöds all personal på en klinik att delta i en halvdagsworkshop, något som visade sig vara en organisatorisk utmaning.

– Ett annat problem är att arbetssätt som inte implementeras direkt försvinner och glöms bort. Nu hoppas jag att man kan starta upp projektet Forumspel igen men att implementera det på ett annat sätt. Exempelvis simulerar vi akuta förlossningssituationer med jämna mellanrum, på samma sätt skulle vi kunna använda oss av forumspel.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan