Patientsäkerhet och arbetsmiljö – Så hänger lagarna ihop

Vikten av ett systematiskt arbetssätt betonas i både Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:01 och patientsäkerhetslagen.

– Vikten av ett systematiskt arbetssätt betonas i både Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:01 och patientsäkerhetslagen. I patientsäkerhetslagen står det att man ska fördela det organisatoriska ansvaret. I arbetsmiljölagen att man ska fördela arbetsmiljöuppgifter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Patientsäkerhetslagen säger att man ska genomföra riskanalyser, arbetsmiljölagen använder begreppet riskbedömningar. Det är samma formuleringar för arbetsgången; åtgärder som inte kan vidtas på en gång ska en handlingsplan upprättas för.

– Liknande krav på uppföljning; patientsäkerhetslagen ställer krav på årliga patientsäkerhetsberättelser, arbetsmiljölagen på årlig uppföljning.

– Båda ställer krav på att utreda och anmäla händelser och avvikelser. I patientsäkerhetslagen står det att man ska utreda händelser/avvikelser som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada samt att anmäla de som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. I arbetsmiljölagen är kravet att utreda ohälsa, olycksfall, tillbud och avvikelser samt att anmäla allvarliga olycksfall, tillbud samt skadlig inverkan.

Läs mer i rapporten: Patientsäkerhet och arbetsmiljö, en vägledning för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö

Hämtar fler artiklar
Till startsidan