Lär från de bästa i hygienfrågor – här är klinikens insatser

Medicinkliniken i Värnamo som vann Svenska Hygienpriset har gjort flera insatser för att minska de vårdrelaterade infektionerna.

Lär från de bästa i hygienfrågor – här är klinikens insatser

Medicinkliniken i Värnamo som vann Svenska Hygienpriset har gjort flera insatser för att minska de vårdrelaterade infektionerna. Förutom utbildade coacher har de tagit fram en lathund för hur infektioner ska identifieras och odlas samt hur patienterna ska hanteras och placeras. Redan på akuten fyller personalen i ett bedömningsformulär för att patienten ska placeras rätt från början.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Patienter som bär på en calicieinfektion (vinterkräksjuka) får ett eget rum med avsatt personal. Medarbetaren som vårdar dessa patienter får inte heller befatta sig med några livsmedel, har en egen toalett och får inte vistas i personalrummet.

– Idag när vi ser så goda resultat ifrågasätter ingen att man som medarbetare blir isolerad. Visst är det resurskrävande att avsätta en personal för en patient, men vi räknar med att det blir mer krävande om sju-åtta i personalen och andra patienter skulle smittas. Bara karensdagar är en oerhörd kostnad, säger Katarina Ekberg, verksamhetsutvecklare.

Medicinkliniken har också byggts om för att stötta arbetet och från i slutet av mars finns i princip bara enkelsalar med egna toaletter. De har också tänkt till gällande interiör, här finns endast korta gardinkappor och möbler som är lätta att tvätta. På rumsdörrarna sitter en liten skylt som anger om patienten bär på infektion för att städpersonalen ska bli medveten om detta. Vid exempelvis calicivirus städar den dedikerade medarbetaren rummet.

Goda resultat har också uppnåtts gällande katetrar och urinvägsinfektioner. Även här utbildades särskilda coacher som sedan fått sprida kunskapen på kliniken och endast patienter som verkligen behöver får kateter idag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan