”Olika förutsättningar för professionerna”

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund, menar att olika professioner kan ha olika förutsättningar för följsamhet gällande hygienregler.

”Olika förutsättningar för professionerna”

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund, har läst Socialstyrelsens rapport om patientsäkerhet och menar att hygienfrågan är viktig men att olika professioner kan ha olika förutsättningar för följsamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Gällande klädregler så rör vi oss mellan olika delar av sjukhuset, exempelvis från operation och vårdavdelning, och då krävs det att det finns kläder till hands. Det kan krävas många klädbyten under en dag.

Hon menar också att tillgång till plastförkläden, skyddshandskar och handsprit är avgörande för att personalen ska kunna följa riktlinjerna.

– Många läkare har uppdrag där det handlar om att röra sig till andra delar av sjukhuset för snabba insatser när någon patient har blivit akut sjuk. Har läkaren inte varit på plats tidigare vet vederbörande inte var  plastförkläden, skyddshandskar och handsprit finns och då blir det svårt. Många tillstånd är också så akuta att det inte går att leta rätt på sådant. Här tycker jag att sjukvården har blivit mycket bättre med att se till att det finns i nästan alla patientutrymmen.

Hur kan man hålla god följsamhet vid liv utan pekpinnar, vad är ditt råd?

– Det är som med det mesta: Att återkommande uppmärksamma vikten av goda hygienregler, lyfta upp konkreta frågor och inte minst de mätningar som görs. Tillgång till plastförkläden, handsprit och annat är självklart viktigt och inte minst att vi etablerade läkare har med oss detta i vårt arbete och i den dagliga undervisningen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan