Pappersarbetet tar allt mer tid

Administration Personal i primärvården lägger 40 procent av sin arbetstid på administrativa uppgifter. Kvalitetssäkringssystemen är en bidragande orsak till att det administrativa trycket ökat.

Pappersarbetet tar allt mer tid
Allt mer tid läggs på administrativa uppgifter. Foto: Adobe Stock

Det visar en studie från Södertörns högskola. Studien som presenteras i boken Papper, pengar & patienter bygger på enkäter, intervjuer och observationer forskarna gjort när de följt personalen på vårdcentraler.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Resultaten visar att läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal lägger cirka 40 procent av sin arbetstid på administrativa uppgifter. Det kan handla om pappersarbete som relaterar till patienterna, beställning av varor, schemaläggning eller mötestid.

Krav som kommer utifrån

Några moment kategoriseras i studien som prestations- och informationsadministration. Det är krav som kommer utifrån och där personalen ska redovisa att de gjort på ett visst sätt, till exempel genom ett ekonomistyrningssystem som styr vilka resurser vårdcentralerna får.

– Läkaren måste skriva sina journaler på ett specifikt sätt, skriver de fel riskerar de att inte få pengar. Det blir ett stressmoment. Det handlar inte om göra fel mot patienten, utan visa för kravställaren att man gör rätt. Patienten blir inte hjälpt av det, säger Daniel Castillo, docent i sociologi vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola och en av forskarna i studien.

Krångliga intyg till Försäkringskassan

De krångliga intygen till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är andra uppgifter som tar mycket administrativ tid enligt läkarna i studien. Läkarna är också de som i högst grad upplever att de lägger för mycket tid på illegitima arbetsuppgifter.

Problemen kring en ökad administrativ börda är dock en komplex fråga.

− Att enbart ropa på mer resurser är troligen inte en lösning, då flera av de här prestations- och informationsadministrativa kraven ligger insprängt i professionens arbete, säger han.

Kvalitetssäkringssystemen bidrar

Forskarna pekar på några orsaker till att situationen uppstått. En sådan är reformer inom new public manangement (NPM). Men även kvalitetssäkringssystemen är med och bidrar till ökad administration.

− Generellt har samhället haft en ökad tilltro till granskning och kontroll. Man litar inte på professionen på samma sätt som tidigare. Då kontrolleras de, och kontrollerna blir administration, säger Daniel Castillo.

I nästa steg vill forskarna söka svaret på hur de här kraven uppstår och varför de blir administrativt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan