Akademiska kraftsamlar med ny strategi

Styrning Bättre arbetsmiljö, fler vårdplatser och ett gemensamt kvalitetsindex. Så ska Akademiska sjukhuset i Uppsala kraftsamla inför framtidens utmaningar.

Akademiska kraftsamlar med ny strategi
Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset. Foto: Staffan Claesson

Sedan hösten 2020 har Akademiska sjukhuset i Uppsala jobbat med att ta fram en ny modell för mål och styrning. Nu är det klart att arbetet med den nya strategin och modellen för mål och styrning blir verklighet från och med i höst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Akademiska har identifierat fyra områden som är kritiska för sjukhusets utveckling. Områdena har valts för att sjukhusledningen bedömer att man gemensamt, på alla nivåer, där behöver göra en kraftsamling. De utgör därmed grunden för det målarbete som ska bedrivas på sjukhuslednings- verksamhetslednings- och enhetsnivå de kommande åren.

– Genom att samla alla medarbetare och chefer kring dessa tydliga förflyttningar ser jag att vi gemensamt kan ta oss framåt till målet att vara ett universitetssjukhus som är attraktivt för såväl medarbetare som patienter, studenter och forskare, säger Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Fyra områden i fokus

Den nya strategin innebär att sjukhuset ska:

  1. Arbeta datadrivet med kvalitet. För att kunna följa upp vårdresultaten mer strukturerat ska man införa ett datadrivet arbetssätt som gör att man kan summera erkända kvalitetsindikatorer för hela sjukhuset i ett gemensamt kvalitetsindex.
  2. Skapa en hållbar arbetsplats. Akademiska vill bli bättre på att behålla befintliga medarbetare och attrahera nya. Målet är att skapa en arbetsplats som är hållbar och som man är stolt över. Arbetsmiljön ska förbättras liksom individuella utvecklingsmöjligheter.
  3. Öka antalet tillgängliga vårdplatser. Bristen på tillgängliga vårdplatser skapar långa väntetider som i sin tur skapar problem med överbeläggningar, utlokaliseringar och en överbelastad akutmottagning. Därför måste man arbeta tillsammans inom både slutenvården och övriga delar av vårdkedjan, bland annat genom att utveckla arbetssätt och processer.
  4. Utföra mer högspecialiserad vård. I den pågående omstruktureringen av svensk sjukvård behöver Akademiska förändra sitt vårdutbud, det vill säga den vård sjukhuset erbjuder patienter inom och utanför Region Uppsala. Därför ska sjukhuset i större utsträckning satsa på forskning och tillämpning av nya metoder för att utveckla den högspecialiserade vården.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan