Nytt verktyg ger koll på effektiviteten

Nyckeltal Hur effektiv är hälso- och sjukvården i just din region? RKA har nu publicerat nya nyckeltal för regioner som gör det möjligt att analysera effektivitet och produktivitet inom hälso- och sjukvården.

Nytt verktyg ger koll på effektiviteten
Med hjälp av nyckeltalen kan regioner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Foto: Adobe Stock

I mars lanserade RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, nya nyckeltal för regioner i databasen Kolada.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Syftet är att synliggöra produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården och att det i sin tur kan vara ett underlag till beslut och lokala prioriteringar. Med hjälp av nyckeltalen kan regioner analysera sitt eget läge, få insikter om sina utmaningar och även hitta goda exempel.

Nyckeltalen utgår från befintlig statistik och beskriver flödet från befolkningens hälsa till det uppnådda resultatet för individen uppdelat på:

  • Befolkningens hälsa
  • Resursförbrukning
  • Vårdutnyttjande och produktion
  • Uppnådda målnivåer för indikatorer i nationella riktlinjer
  • Resultat för stora sjukdomsgrupper
  • Tillgänglighet och patientcentrering

Läs mer i vägledningen Nyckeltal för produktivitet och effektivitet i regioner i Kolada.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan