Patienter med hepatit C ska fångas upp på webben

Patienter med hepatit C ska fångas upp på webben

Ett enkelt webbtest ska fånga upp personer som är i riskzonen för Hepatit C.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den grupp det gäller är inte så lätt för den vanliga vården att nå, men med det nya testet hoppas man kunna fånga upp den.

 

I juni i år publicerade Folkhälsomyndigheten sitt kunskapsunderlag för hur hepatit B och C ska elimineras i Sverige till 2030. Nu följs myndighetens vision upp av Patientområde Infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med MSD och Health Solutions, där det testet på webben är en del av en större lösning.

 

– Den enda vägen framåt för att lyckas nå Världshälsoorganisationens mål om att eliminera hepatit C till 2030 är att hitta patienterna och erbjuda dem vård. Hepatitctest.nu är ett exempel på när samarbete mellan industri, vård och patientföreträdare kan åstadkomma verklig innovation till nytta för patienten, säger Marie Ohrlander, policychef på forskningsföretaget  MSD i Sverige i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att kunna identifiera och behandla infekterade patienter som vi i vården normalt inte skulle ha nått. Hepatit C-behandling är nuförtiden enkel att ta, effektiv och är associerad med enbart milda biverkningar. Flera med hepatit C-infektion borde därför få tillgång till den nya behandlingen, säger Soo Aleman, docent, överläkare och patientflödeschef för kroniska infektioner, Karolinska Universitetssjukhuset.

Många bär på viruset utan att veta om det. Detta i kombination med att vissa riskgrupper också lätt sprider hepatit C vidare innebär att det varit svårt att stoppa smittspridningen.

 

Ett sätt att försöka hitta dessa patienter och kunna erbjuda dem behandling är att nå dem via ett digitalt test på www.hepatitctest.nu. Via webbplatsen kan patienten få svar på om hen ligger i riskzonen för att ha smittats av hepatit C. Om så är fallet får man en direktremiss till provtagning utan att träffa läkare. Provsvaret fås genom att logga in med BankID. De patienter som visar positivt provsvar för infektionen erbjuds tid för utredning och behandling hos specialist på Infektionsklinik eller i digital specialistklinik. Projektet drivs som en pilot i Stockholm och planen är att utöka till hela landet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan