Praktik i kommunen stärker den nära vården

Kompetens Blivande sjuksköterskor i Region Skåne kommer att få göra en del av sin praktik i Malmö stad. Tanken är att öka kunskapen om hemsjukvården samtidigt som man skapar fler praktikplatser.

Praktik i kommunen stärker den nära vården
Sjuksköterskor med kompetens inom både kommunal vård och sjukhusvård behövs för framtiden.

Allt fler patienter med komplexa sjukdomstillstånd får vård inom den kommunala verksamheten. I framtiden kommer det därför att finnas ett behov av sjuksköterskor som har kompetens inom både kommunal vård och sjukhusvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Praktik i kommunen

För att möta detta behov har Region Skåne och Malmö stad inlett ett samarbete där de delar på sjuksköterskepraktiken. Ett hundratal sjuksköterskestudenter vid Malmö universitet kommer därmed att kunna göra en del av sin slutpraktik i Malmö stad istället för i Region Skåne till hösten.

– Det här är ett behov som vi sett både inom Region Skåne och Malmö stad. Det kommer att ge de blivande sjuksköterskorna en ökad kompetens inom den nära vården. Det känns väldigt bra att få det här på plats mitt under pandemin, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

Fler praktikplatser

Syftet med samarbetet är att de blivande sjuksköterskorna ska få ökad kompetens om den kommunala hemsjukvården och få praktisera teamarbete mellan vårdcentraler, sjukhus och hemsjukvården. Samarbetet ger också ökade möjligheter att hitta kvalificerade handledare, för att säkra tillgången till praktikplatser.

– På fyra veckor hinner studenterna både gå bredvid och lära sig och under handledning prova att utföra arbetsuppgifterna självständigt, för att sedan examineras i uppgifterna. Det ger betydligt mer tyngd i utbildningen, säger Carin Alm-Roijer, prefekt på institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet.

Modell för framtiden

Satsningen ingår i ett pilotprojekt kallat Framtidens sjuksköterska som drivs i samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad och Malmö universitet. Målet är att det ska bli ett permanent upplägg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan