Psykiatrin möter brukare och anhöriga

Med en öppen föreläsning om verksamheten och dess pågående utvecklingsområden mötte psykiatrin i Örebro län brukare, anhöriga och intresserad allmänhet i måndags den 5 november. Öppen föreläsning, som man håller två gånger per år, är en av flera delar i regionens arbete för att förbättra dialogen med patienter och brukare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi arbetar mycket med att försöka bygga broar, särskilt för att få in förbättringsidéer från brukare och andra som har egen erfarenhet av vården, berättar Karin Haster, områdeschef på psykiatrin i Region Örebro län till Kvalitetsvård.

Öppenheten är viktig, inte minst för att bryta det stigma som finns kring psykiatriska diagnoser, fortsätter hon.

Karin Haster. Foto: Region Örebro län.

– Det brukar inte komma jättemånga på våra föreläsningar. Men jag tror att de är väldigt viktiga för dem som kommer.

Region Örebro län ska precis ta ännu ett steg för att stärka brukarnas erfarenheter i vården, då man börjar arbeta med Peer support, där människor med egen erfarenhet av att vara brukare eller patient i psykiatrin anställs. Peer support har provats på andra håll i Sverige och utomlands, med goda erfarenheter.  Medarbetarna med egen erfarenhet har oftast en stödjande funktion för brukare och patienter, och bidrar till att förbättra bemötandet.

Karin Haster understryker vikten av det senare.

– Vi kanske inte alltid kan förbättra alla delar av vården. Men ett gott bemötande ska vi ju alltid ge våra brukare och patienter. Om de inte kan få allt det de önskat av vården så ska de i alla fall få ett gott bemötande, där de också får en förklaring till varför vi inte kunnat erbjuda mer.

Inom Region Örebro län arbetar man också ständigt med att försöka förbättra samarbetet mellan primärvård och psykiatri. Där finns fortfarande en hel del att göra, konstaterar Karin Haster.

– Vi arbetar med att förbättra vårdflödena, framförallt så att det inte skickas remisser fram och tillbaka mellan vårdnivåerna utan att patienten blir hjälpt.

Här följer man också SKL:s arbete med Collaborative care, som förhoppningsvis då det är färdigöversatt till svenska och svenska förhållanden ska ge en bättre, tydligare struktur för samarbetet.

Inför 2019 lyfter psykiatrin i Örebro län också vikten av hälsofrämjande aktiviteter som fysisk aktivitet och livsstilsfrågor för brukarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan