Patienter ska bli delaktiga med digital teknik

Patienter ska bli delaktiga med digital teknik

Kan appar eller andra digitala plattformar vara en bra metod för att fånga upp innovationsidéer från personalen och patienter? Det hoppas forskare vid vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu fått medel från Vinnova för att tillsammans med landstinget i Värmland och företaget CGI för att utveckla det sättet att arbeta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tidigare har några av forskarna i Karlstad arbetat med patientinvolvering i form av fokusgrupper som har träffats i fysiska möten.

Jessica Westman. Foto: Privat.

– Vad vi nu hoppas är att kunna få med fler patientgrupper genom att det inte krävs att deltagarna är på plats fysiskt, berättar projektledaren Jessica Westman, som är postdoktor i psykologi.

Även för personal kan det vara lättare att få tid till möten som sker digitalt.

Samtidigt ska själva metoden utvärderas och jämföras med det tidigare sättet att arbeta: blir resultatet lika bra, fångas idéerna och personals och patienters behov upp på samma sätt som vid fysiska möten?

– Det här vet vi ju inte ännu, så att prova metoden i sig är en viktig del av projektet, säger Jessica Westman.

Det tidigare projektet för patientinvolvering som drivits vid Karlstad universitet hade fokus på primärvården. Nu öppnar man för att gå vidare med andra delar av vården.

– Men inget är spikat ännu, vi är i ett tidigt skede, understryker Jessica Westman.

En sak är hon dock övertygad om – för att hitta innovativa lösningar för effektivisering av vården är det just till de två grupperna personal och patienter man ska vända sig.

– Ja, tidigare forskning visar att de bästa innovationerna oftast kommer från användarna själva. Det är därför det är viktigt att involvera och fokusera på användarna, patienter och vårdpersonal, vid utveckling av nya vårdtjänster. Detta för att säkerställa att resultatet verkligen stödjer deras specifika behov.

Vinnovastöd under tre år

Forskningsprojektet ”Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga 2018” finansieras av Vinnova under 2018-2020. Projektet drivs av forskarna Jessica Westman och Jakob Trischler och genomförs i samarbete med Landstinget i Värmland och IT-tjänsteföretaget CGI. I projektet deltar också forskarna Peter Magnusson och Lars E. Olsson vid CTF.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan