Snabbare statistik ger bättre kvalitet i förlossningsvård

Snabbare statistik ger bättre kvalitet i förlossningsvård

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Med en snabbare tillgång till viktiga nyckeltal för all personal på förlossningen har Akademiska Sjukhuset i Uppsala sett en förbättring av de flesta kvalitetsmått under det senaste året. Det handlar om minskning av förlossningsskador, blödningar och infektioner, och avdelningen har haft färre akuta kejsarsnitt.

Ann Båth. Foto: Privat.

– Vad som har varit viktigt för att nå förbättringar är att alla har engagerats, barnmorskor, undersköterskor och läkare. Och också att vi har fått hjälp från IT-specialister för att på ett snabbt och effektivt sätt ta fram de uppgifter som är väsentliga, säger avdelningschefen Ann Båth till Kvalitetsvård.

Akademiska sjukhuset arbetar med värdebaserad vård, i en version som särskilt anpassats till den egna verksamheten. I ett pilotprojekt för att använda den nationella analysplattformen Sveus i det dagliga förbättringsarbetet som drivits på förlossningen har man arbetat över professionsgränserna och fokuserat på utvalda mått på kvalitet. Dessa gällde fem områden:

förlossningsrelaterade infektioner, Apgar-poäng efter förlossningen, induktioner (igångsättningar), som så långt som möjligt ska ske på rätt indikationer, vilket bland annat minskar behovet av akuta kejsarsnitt, Robson 1 – andelen förstföderskor där värkarbetet slutar i akuta kejsarsnitt, och patientnöjdhet.

Till skillnad från tidigare, då avdelningen också arbetat med statistik kring dessa mått, har man genom analysplattformen och samarbetet med ett IT-företag kunnat ta fram informationen mycket tätare och snabbare. All personal på avdelningen har haft inloggning till databasen och uppmuntrats att kontinuerligt följa resultaten.

– Tidigare kanske vi satt med excelark fyra gånger om året. Nu får vi fram data med kanske bara två veckors fördröjning. Med Sveus kan man också jämföra sig med andra vårdgivare och se när vi presterar bättre eller sämre.

Ett konkret exempel på förbättringsarbetet är hur avdelningen arbetat med igångsättningar av förlossning på psykosocial grund, vilket är ungefär var femte igångsättning.

– Där vet vi genom statistiken att om vi väntar tills kroppen är mogen för förlossning så får vi noll procent kejsarsnitt och 90 procent patientnöjdhet. Om man sätter igång tidigare får vi 33 procent kejsarsnitt och en lägre andel nöjda patienter, 75 procent har då en bra förlossningsupplevelse. En konklusion då är att det är värt tålamodet att vänta ut kroppen så att livmodertappen har mognat.

Genom att alla i personalen har samma bild kan man tillsammans stötta patienten och uppmuntra till att vänta lite till, eftersom alla vet att det ger bäst resultat.

I projektet arbetar grupper bestående av undersköterska, barnmorska och läkare med förbättringsarbetet. De träffas en gång i månaden. Journalgranskningar är en viktig del, och man såg tidigt också anledning att vässa hur uppgifter skulle föras in för att ge bra data ut. Patientmedverkan har varit en lite svårare nöt att knäcka.

– Det är svårt att hitta patienter som kontinuerligt vill avsätta tid för att delta i vårt arbete, men vi har arbetat med enkäter och fokusgrupper, och sedan mäter vi ju patientnöjdheten efter varje förlossning, säger Ann Båth.

De flesta nyckeltal har förbättrats på avdelningen.

– Men man ska inte ta för givet att alla siffror går åt rätt håll direkt. Vi såg att siffrorna för bristningar ökade något, men det tror jag beror på att dokumentationen och diagnostiken har blivit bättre, till gagn för patienterna.

 

Nationellt samarbetsprojekt

 

Sveus är ett nationellt samarbetsprojekt för mätning och uppföljning. Analysplattformen möjliggör mätning och utvärdering av vårdens medicinska resultat mer eller mindre i realtid. Man kan också jämföra de egna resultaten med andra vårdgivares resultat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan