Pusslet gör arbetet med patientsäkerhet begripligt

Region Jönköpings län har sedan 2008 drivit ett patientsäkerhetsarbete under rubriken Säker vård
– alla gånger. Modellen för arbetet illustreras med ett pussel.

Pusslet gör arbetet med patientsäkerhet begripligt
Pusslets 16 olika bitar representerar olika områden för patientsäkerhetsarbetet, som Vård vid hjärtinfarkt och Komplikationer vid operation.
Pusslets 16 olika bitar representerar olika områden för patientsäkerhetsarbetet, som Vård vid hjärtinfarkt och Komplikationer vid operation.

Region Jönköpings län har sedan 2008 drivit ett patientsäkerhetsarbete under rubriken Säker vård
– alla gånger. Modellen för arbetet illustreras med ett pussel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Pusslet ger en enkel visuell bild av något som egentligen är ganska komplicerat. Pusslet visar också att de olika delarna hänger ihop och att vi behöver arbeta med alla bitarna samtidigt. Dessutom kan verksamheterna se sig själva och sin patient i den stora bilden, säger Berit Axelsson, utvecklingsledare Qulturum, ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Pusslets 16 olika bitar representerar olika områden för patientsäkerhetsarbetet, som Vård vid hjärtinfarkt och Komplikationer vid operation. Områden som hör ihop har samma färg.Vårdrelaterade infektioner är exempelvis mörkgröna medan patientsäkerhet kring läkemedel har en klargrön nyans. Dessutom finns det lila bitar – de som handlar om ledarskap och kommunikation.

– Ledarskap är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet, liksom kommunikationen. Därför är det också viktigt att de finns med som bitar i patientsäkerhetspusslet.

Varje pusselbit innehåller åtgärdspaket, checklistor, uppföljning och möjlighet till fördjupning. Representanter från olika verksamheter som jobbar med samma pusselbit träffas regelbundet för att diskutera patientsäkerhet.

– Här kan de utbyta erfarenheter och vässa sina rutiner och arbetssätt. Det gör att vi får en naturlig spridning på nya metoder och innebär dessutom att flera blir delaktiga.

Fakta: Säker vård – alla gånger

Bygger på Institute for Healthcare Improvements (IHI) kampanjer 100 000 liv och Fem miljoner liv. Modellen omfattar 16 områden, inom varje område finns åtgärdspaket som beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att minska tillbud och skador. Det övergripande målet är att minska antalet skador och ändra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan