Kreativ utveckling inom pusselbit 13

De 16 olika fokusområdena för patientsäkerhet inom Region Jönköpings län visualiseras med bilden av ett pussel (som Kvalitetsvård skrev om förra veckan). Bit nummer 13 är vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Ingrid Erlandsson, verksamhetschef på urologen, ingår i expertgruppen kring urinretention och var involverad i ett arbete kring kateteranvändning när modellen infördes.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Ingrid Erlandsson är verksamhetschef på urologen.
Ingrid Erlandsson är verksamhetschef på urologen.

– Pusseltänket innebar att vi började jobba på ett helt annat sätt, säger hon.

Framför allt innebar det nya möjligheter att samarbeta över klinikgränserna och jobba mer systematiskt. Gruppmedlemmarnas olika kompetensområden gjorde att det blev ett kreativt klimat i gruppen.

– Vem ska ha kateter, vem ska inte ha, och varför? När ska den sättas in, när ska den tas bort? Hur upptäcker man att en patient inte kan kissa, hur mycket urin kan det vara i blåsan? Vi började ställa frågor och upptäckte att det fanns väldigt lite fakta att gå på, berättar hon.

Arbetet utmynnade så småningom i tydliga indikationer och helt nya riktlinjer kring kateteranvändning, som idag ligger till grund för de nationella riktlinjerna i Vårdhandboken.

Samarbetet inom pusselbit 13 har också gjort det lättare att implementera och följa upp arbetet.

– Tidigare var jag hela tiden ute och föreläste kring kateteranvändning, men det var svårt att behålla kompetensen på avdelningarna och det fanns ingen kontinuitet. Idag har vi coacher på alla avdelningar som kan riktlinjerna och följer upp att de används. Målet är 80 procents följsamhet.

Alla huvudcoacher träffas dessutom regelbundet för att bolla problem, titta på resultaten och sporra varandra till fortsatt utvecklingsarbete.

– Utvecklingsenheten Qulturum, som tagit fram modellen, är en ovärderlig hjälp både genom att se till att vi håller arbetet vid liv och som metodstöd, konstaterar Ingrid Erlandsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan