Ramavtal och satsning på utbildning ger resultat

Ett långsiktigt och idogt arbete med kompetens och utbildning, i ett gott samarbete med lärosätena. Så beskriver HR-direktören i Region Skåne, Karin Melander, det arbete som har lett fram till att regionen visar bäst resultat i Sverige i ambitionen att bli oberoende av inhyrd personal.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I Region Skåne är hyrpersonalens kostnader i andel av den totala personalkostnaden hälften av riksgenomsnittet och nivå med den nationella ambitionen, två procent.

– Vi arbetar strategiskt på flera nivåer med detta, berättar Karin Melander för Kvalitetsvård. Varje år tar vi fram en kompetensförsörjningsplan, där vi både backar bakåt och ser hur det har sett ut, och tittar framåt vilka behov som kommer att finnas. Vi samarbetar alltid tätt med lärosätena.

Karin Melander. Foto: Region Skåne.

Ständig verksamhetsutveckling är en annan viktig faktor i arbetet, fortsätter hon.

– I samband med att vi rekryterar ser vi också alltid över hur vi använder vår kompetens, hur vi riggar vår organisation på bästa sätt.

Det kan handla om hur sjuksköterskor kan avlasta läkare, eller själva bli avlastade vissa uppgifter av undersköterskor.

För att klara arbetstoppar och vikariebehov utan hyrpersonal har regionen också ett resursteam, som är anställda av regionen men kan hoppa in som vikarier där det behövs.

Inom primärvården har regionen tagit fram en handlingsplan för hur man ska skapa en så attraktiv arbetsmilj

ö som möjligt.

En viss del hyrpersonal behöver dock man alltjämt.

– För att de kostnaderna inte ska skena är det viktigt med bra ramavtal. Det har vi i Region Skåne, med fasta timpris och tydliga bestämmelser kring exempelvis att den inhyrda personalen ska vara anställd hos den anlitade leverantören.

Karin Melander ser också SKL:s nationella initiativ som en viktig del av arbetet. Det är bra att alla drar åt samma håll, och att de olika landstingens och regionernas utsedda processledare träffas och byter erfarenheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan